fatiha suresi 2. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7


الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

El hamdu lillâhi rabbil âlemîn (âlemîne).


el hamdu: hamd, övgü, sena, manevî ni'metlere şükür
lillâhi (li allâhi): Allah için, Allah'a
rabbi: Rab
el âlemîne: âlemler


Hasan Basri Çantay
(1-2-3-4) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü'nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.

Ömer Nasuhi Bilmen
(2-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olup, ceza gününün mâliki olan Allah Teâlâ'ya mahsustur.

Elmalılı Hamdi Yazır
Hamd, o rabbiâlemîn,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Hamd o alemlerin Rabbi,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Hamd o âlemlerin Rabbi,

Diyanet İşleri (eski)
Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

Diyanet İşleri
(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.

Diyanet Vakfi
Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

Celal Yıldırım
(2-3-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, ceza (hesap görülecek, karşılık verilecek) günün yegâne sahibi Allah'a mahsûstur.

Suat Yıldırım
Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.

Ali Fikri Yavuz
(Ezelden ebede kadar) bütün olmuş ve olacak hamd ve sena (övgü) tam ve kemaliyle âlemlerin (yegâne) yaratıcısı, besleyip kemale erdiricisi olan Allah’adır.

İbni Kesir
Hamd; alemlerin Rabbı Allah'a mahsustur.

Abdulbaki Gölpınarlı
Hamd, alemlerin rabbi Allah'a:

Adem Uğur
Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

Ali Bulaç
Hamd Alemlerin Rabbi'nedir.

Bekir Sadak
Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

Fizilal-il Kuran
Hamd, tüm alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Gültekin Onan
(2-4) Hamd alemlerin rabbi, rahman, rahim ve din gününün maliki olan Tanrı'yadır.

Muhammed Esed
Her türlü övgü yalnızca Allah'a özgüdür, bütün alemlerin Rabbi,

Şaban Piriş
(2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi Allah’a mahsustur.

Tefhim-ul Kuran
(2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah'adır.

Ümit Şimşek
Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.

Süleyman Ateş
Âlemlerin Rabbi (sâhibi, yetiştiricisi) Allah'a hamdolsun.

Yaşar Nuri Öztürk
Hamt, âlemlerin Rabbi Allah'adır.

Edip Yüksel
Övgü, evrenlerin Rabbi ALLAH'adır.