fatiha suresi 3. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7


الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Er rahmânir rahîm(rahîmi).


er rahmâni: kâinattaki her zerreyi idare eden
er rahîmi: rahîm esması ile tecelli eden, rahmet nurunun sahibi


Hasan Basri Çantay
(1-2-3-4) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü'nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.

Ömer Nasuhi Bilmen
(2-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olup, ceza gününün mâliki olan Allah Teâlâ'ya mahsustur.

Elmalılı Hamdi Yazır
o rahman, rahîm,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O Rahman, Rahim,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
O Rahmân ve Rahim,

Diyanet İşleri (eski)
O Rahman ve Rahim'dir,

Diyanet İşleri
(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.

Diyanet Vakfi
O, rahmândır ve rahîmdir.

Celal Yıldırım
(2-3-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, ceza (hesap görülecek, karşılık verilecek) günün yegâne sahibi Allah'a mahsûstur.

Suat Yıldırım
O rahmândır, rahîmdir.

Ali Fikri Yavuz
(Öyle Allah ki) dünyada bütün mahlûkata, ahirette ise, yalnız müminlere merhamet edendir;

İbni Kesir
Rahman'dır, Rahimdir.

Abdulbaki Gölpınarlı
Rahmandır, rahîmdir,

Adem Uğur
O, rahmândır ve rahîmdir.

Ali Bulaç
Rahman ve Rahimdir.

Bekir Sadak
O Rahman ve Rahim'dir,

Fizilal-il Kuran
Rahman ve Rahim

Gültekin Onan
(2-4) Hamd alemlerin rabbi, rahman, rahim ve din gününün maliki olan Tanrı'yadır.

Muhammed Esed
Rahman, Rahim,

Şaban Piriş
(2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi Allah’a mahsustur.

Tefhim-ul Kuran
(2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah'adır.

Ümit Şimşek
O Rahmân'dır, Rahîmdir.

Süleyman Ateş
(O) Rahmân'dır, Rahim'dir.

Yaşar Nuri Öztürk
Rahman'dır, Rahîm'dir O.

Edip Yüksel
Rahman, Rahim (Merhametli),