fatiha suresi 5. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7


إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu).


iyyâ-ke: yalnız sen, yalnız sana
na'budu: (biz) kul oluruz
ve: ve
iyyâ-ke: yalnız sen, yalnız senden
nestaînu: istiane (mürşidimizin kim olduğunu öğrenmek) isteriz


Hasan Basri Çantay
Yalınız sana ibâdet (kulluk) ederiz, yalınız senden yardım isteriz.

Ömer Nasuhi Bilmen
Ya Rabbi! Yalnız Sana ibadet ederiz, ancak Sen'den yardım dileriz.

Elmalılı Hamdi Yazır
Sade sana ederiz kulluğu, ibadeti ve sade senden dileriz avni, inayeti yarab!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Sade Sana ederiz kulluğu, ibadeti; sade Senden dileriz yardımı, inayeti Yarab!

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).

Diyanet İşleri (eski)
Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz.

Diyanet İşleri
(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Diyanet Vakfi
(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

Celal Yıldırım
(Allahım !) Yalnız Sana ibâdet eder ve ancak Senden yardım dileriz.

Suat Yıldırım
(Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."

Ali Fikri Yavuz
Ancak sana ibadet ederiz (senden başka ibadete lâyık yoktur) ve (hem ibadetlerimizde, hem de bütün ihtiyaçlarımızda) yalnız Senden yardım isteriz.

İbni Kesir
Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz.

Abdulbaki Gölpınarlı
Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.

Adem Uğur
(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

Ali Bulaç
Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz.

Bekir Sadak
Ancak Sana kulluk eder ve yalniz Senden yardim dileriz.

Fizilal-il Kuran
(Allah'ım!) Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz.

Gültekin Onan
Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz.

Muhammed Esed
Yalnız Sana kulluk eder; ve yalnız senden yardım dileriz.

Şaban Piriş
Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Tefhim-ul Kuran
Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz.

Ümit Şimşek
Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden yardım isteriz.

Süleyman Ateş
(Ya Rabbi) Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz!

Yaşar Nuri Öztürk
Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Edip Yüksel
Ancak sana tapar, ancak senden yardım dileriz.