fatiha suresi 6. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7


اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ

İhdinas sırâtel mustakîm(mustakîme).


ihdi-nâ: bizi hidayet et, ulaştır
es sırâte el mustakîme: Sıratı Mustakîm, Allah'a ulaştıran yol


Hasan Basri Çantay
(6-7) Bizi doğru yola, kendilerine ni'met verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil.

Ömer Nasuhi Bilmen
(6-7) Bizleri doğru yola hidâyet et, o kendilerine in'am etmiş olduğun zâtların yoluna ilet, gazaba uğramışların ve sapık bulunmuşların yoluna değil.

Elmalılı Hamdi Yazır
Hidayet eyle bizi doğru yola

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Hidayet eyle bizi doğru yola!

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Hidayet eyle bizi doğru yola,

Diyanet İşleri (eski)
Bizi doğru yola eriştir.

Diyanet İşleri
(6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

Diyanet Vakfi
Bize doğru yolu göster.

Celal Yıldırım
Bizi doğru yola ilet.

Suat Yıldırım
Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.

Ali Fikri Yavuz
Bizi, (Îtikat, söz, iş ve ahlâkımızda) doğru yola ilet. (Bizi, İslâm dini ve Peygamber yolu olan hak yolda sâbit eyle...)

İbni Kesir
Bizi dosdoğru yola ilet.

Abdulbaki Gölpınarlı
Bize doğru yolu göster,

Adem Uğur
Bize doğru yolu göster.

Ali Bulaç
Bizi doğru yola ilet;

Bekir Sadak
Bizi dogru yola eristir.

Fizilal-il Kuran
Bizleri doğru yola ilet,

Gültekin Onan
(6-7) Bizi doğru yola ilet; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapmışların değil.

Muhammed Esed
Bizi dosdoğru yola ilet,

Şaban Piriş
(6-7) Bizi doğru yola, nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapanların değil..

Tefhim-ul Kuran
(6-7) Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.

Ümit Şimşek
Bizi doğru yola ilet.

Süleyman Ateş
Bizi doğru yola ilet!

Yaşar Nuri Öztürk
Dosdoğru giden yola ilet bizi...

Edip Yüksel
Bizi doğru yola ilet.


Abdullah Aydın
(6-7) Ey yüce Rabbim! Doğru yola yöneltip iyilik ve ihsanda bulunduğun kimselerle birlikte bizi de doğru yola ulaştır. Sapıklık ve gazabına uğramışların yoluna değil.

Ahmet Davudoğlu
(6-7) Bizi doğru yola, nimetlerine erdirdiğin kimselerin yoluna eriştir, hışma uğrayanların ve sapmışların yoluna değil (âmin).

Ali Arslan
(6-7) Bizi doğru yola ilet! Nimet verdiğin yoluna!.. Gazabına uğrayanların ve sapıtanların yoluna değil!

Arif Pamuk
(6-7) Bizi doğru yola ilet. Bizleri o gazabına uğramışların ve sapmışların yoluna değil, kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna (eriştir.) Âmin.

Ayntabî Mehmet Efendi
(6-7) Bizi doğru yola hidayet et. (Bizi doğru yolda sabit kıl. Bu yoldan maksat, İslâm'dır. Kur'an-ı Kerîm ve içindeki hükümleridir.) O kendilerine ni'met (haz ve saadet) verdiklerinin (Enbiya ve sıddîklardan, şehid ve salihlerden in'âm ettiğin dostlarının) yoluna. Gazabına uğrayıp İslâm'ı terk edenlerin (Yahudilerin) yoluna değil, heva ve hevesine uyup doğru yoldan azmışların (Hıristiyanların) yoluna da değil.

Bahaeddin Sağlam
(6-7) Kendilerine nimet verdiğin (peygamberler, sıddîkler, şehidler ve salihler) yoluna, (sebepler dünyasında boğulup) gazabına maruz kalanların yoluna değil ve (yanlış yola girip) saplanan sapıkların yoluna değil.

Diyanet Vakfı (1993)
(6-7) Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Hasan Tahsin Feyizli
(6-7) Kendilerine (lütfûndan) nimet verdiğin (iyi) kimselerin yoluna, (geçmiş dinlerde olduğu gibi) kendilerine gazâb edilmişlerin ve sapıklarınkine değil(Ya Rabbi).

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay
(6-7) Nimete erdirdiğin kimselerin yoluna eriştir....

Hüseyin Kaleli
(5-6-7) “Ancak sana kulluk ederiz. Yine ancak senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerine buğz edilenlerin ve sapıklarınkine değil, kendilerini nimetlendirdiklerinin yoluna (yönelt).”

İsmail Mutlu, Şaban Döğen
(6-7) Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet ve ihsanda bulunduğun peygamberlerinin ve onlara tâbi olan sâlih kullarının yoluna ilet, gazabına uğrayanların ve sapıtmış olanların yoluna değil. Âmin.

Mustafa İslamoğlu
(6-7) Bizi doğru yola, nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.

Nedim Yılmaz
(6-7) Bizi doğru yola. Nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.

Ömer Rıza Doğrul
(6-7) Bizi doğru yola ilet, ni’mete erenlerin gazaba uğramayanların ve sapmayanların dosdoğru yoluna.

Talat Koçyiğit
(6-7) Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna... Gazabına uğrayanların ve sapık olanların yoluna değil.

Ziya Kazıcı, Necip Taylan
(6-7) Bizi doğru yola ilet, kendilerine ni'met verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayaların ve sapklarınkine değil.

Bir Heyet
(6-7) Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!