hicr suresi 8. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99


مَا نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَا كَانُواْ إِذًا مُّنظَرِينَ

Mâ nunezzilul melâikete illâ bil hakkı ve mâ kânû izen munzarîn(munzarîne).


mâ nunezzilu: indirmeyiz
el melâikete: melekler
illâ: ancak, olmadan, olmaksızın
bi el hakkı: hak ile
ve mâ kânû: ve olmadılar (olmazlar)
izen: o taktirde, o zaman
munzarîne: bekletilenler (mühlet, zaman verilenler)


Hasan Basri Çantay
Biz o melekleri hak (kın, hikmet ve kaderin bir iktizası) olmadan indirmeyiz. O zaman da kendilerine (ne) mühlet, (ne aman) verilmez.

Ömer Nasuhi Bilmen
Biz melekleri ancak hak ile indiririz ve o zaman (münkirlerin) kendilerine bir mühlet verilmiş olmazlar.

Elmalılı Hamdi Yazır
Biz o Melâikeyi ancak hakkile indiririz ve o vakıt onlara göz açtırılmaz

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Biz, o melekleri ancak hak ile indiririz ve o zaman, onlara göz açtırılmaz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Biz o melekleri ancak, hak ile indiririz. Ve indirildikleri vakit de onlara (kâfirlere) hiç mühlet verilmez.

Diyanet İşleri (eski)
Biz melekleri ancak gerekince indiririz. O takdirde de ceza görecekler asla geri bırakılmazlar.

Diyanet İşleri
Biz, melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez.

Diyanet Vakfi
Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez.

Celal Yıldırım
Melekleri ancak hak'ka dayalı bir hikmet) ile indiririz ve o zaman da (inkarcılara) mühlet verilmez, göz açtırılmaz.

Suat Yıldırım
Biz o melekleri ancak hikmet gereğince göndeririz. Ama o zaman da, kendilerine hiç mühlet verilmez, derhal işleri bitirilir, mahvolup giderler.

Ali Fikri Yavuz
Biz, o melekleri, ancak hikmet üzere indiririz ve indirildikleri vakit de onlara (kâfirlere) göz açtırılmaz.

İbni Kesir
Biz, melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman da kendilerine mühlet verilmez.

Abdulbaki Gölpınarlı
Biz melekleri, ancak hak ve gerçek olarak indiririz, indiririz ama o vakit de mühlet vermeyiz, göz açtırmayız kâfirlere.

Adem Uğur
Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez.

Ali Bulaç
Hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.

Bekir Sadak
Biz melekleri ancak gerekince inidiririz. O takdirde de ceza gorecekler asla geri birakilmazlar.

Fizilal-il Kuran
Oysa biz melekleri ancak gerektiğinde indiririz, o zaman da onlara artık mühlet tanınmaz.»

Gültekin Onan
Hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.

Muhammed Esed
(Oysa,) Biz melekleri ancak hakk(ın iktizası) olarak indiririz; ve o zaman da artık (ilahi mesajı reddetmeleri yüzünden cezayı hak edenler) asla geri bırakılmazlar!

Şaban Piriş
Melekleri haksız yere indirmeyiz, indirince de onlara süre verilmez.

Tefhim-ul Kuran
Hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.

Ümit Şimşek
Oysa melekler ancak hak ile inerler; o zaman da kendilerine göz açtırılmaz.

Süleyman Ateş
Biz, melekleri ancak hak ile (hikmet gereğince) indiririz, o zaman da kendilerine asla göz açtırılmaz, (derhal işleri bitirilir, mahvolup giderler).

Yaşar Nuri Öztürk
Biz o melekleri ancak ve ancak hak üzere, hak bir yolla indiririz. Ve o zaman inkârcılara göz açtırılmaz.

Edip Yüksel
Biz melekleri ancak belli bir amaç için göndeririz, o zaman da kimseye süre tanınmaz.