hicr suresi 68. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99


قَالَ إِنَّ هَؤُلاء ضَيْفِي فَلاَ تَفْضَحُونِ

Kâle inne hâulâi dayfî fe lâ tefdahûn(tefdahûni).


kâle: dedi
inne: muhakkak
hâulâi: bunlar
dayfî: benim misafirlerim
fe lâ tefdahû-ni: artık beni mahçup etmeyin


Hasan Basri Çantay
(Lût) dedi ki: «Hakıykat bunlar benim müsâfirlerimdir. Binâenaleyh beni rüsvay etmeyin».

Ömer Nasuhi Bilmen
(67-69) Ve şehir ahalisi birbirini müjdeliyerek geldiler. (Hazret-i Lût) Dedi ki: «Şüphe yok, onlar benim misafirlerimdir. Artık beni rüsvay etmeyin. Ve Allah'tan korkun ve beni utandırmayın.»

Elmalılı Hamdi Yazır
Amanın dedi onlar benim müsafirlerim, artık beni rüsvay etmeyin

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Lut onlara: «Aman ha, onlar benim konuklarımdır; artık beni rezil etmeyin.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Lût, kavmine şöyle dedi: «Bunlar benim misafirlerimdir, beni rüsvay etmeyin.»

Diyanet İşleri (eski)
(68-69) Lut: 'Bunlar benim konuklarımdır, onlara karşı beni rüsvay etmeyin, Allah'tan korkun, beni utandırmayın' dedi.

Diyanet İşleri
Lût, dedi ki: “Şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin.”

Diyanet Vakfi
(68-69) (Lût) onlara «Bunlar benim misafirimdir. Sakın beni utandırmayın; Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin!» dedi.

Celal Yıldırım
O da «şüpheniz olmasın ki, bunlar benim konuklarımdır; beni rüsvay etmeyin ;

Suat Yıldırım
(68-69) "Bunlar benim misafirlerim!" dedi, "Ne olur beni mahcûp etmeyin. Allah’tan korkun da beni rüsvay etmeyin."

Ali Fikri Yavuz
Lût (o gelen mütecâvizlere) dedi ki: “- Hakikaten bunlar benim misafirlerimdir, beni rüsvay etmeyin.

İbni Kesir
Dedi ki: Bunlar benim konuklarımdır, onlara karşı beni mahcub etmeyin.

Abdulbaki Gölpınarlı
Lût, bunlar benim konuklarım dedi, onlara karşı utandırmayın beni.

Adem Uğur
(Lût) onlara "Bunlar benim misafirimdir. Sakın beni utandırmayın;

Ali Bulaç
(Lut onlara) "Bunlar benim konuğumdur, beni utandırıp dillere düşürmeyin" dedi.

Bekir Sadak
(68-69) Lut: «Bunlar benim konuklarimdir, onlara karsi beni rusvay etmeyin, Allah'tan korkun, beni utandirmayin» dedi.

Fizilal-il Kuran
Lût onlara dedi ki; «Bunlar benim konuklarımdır, sakın beni onlar karşısında rezil etmeyiniz.»

Gültekin Onan
(Lut onlara) "Bunlar benim konuğumdur, beni utandırıp dillere düşürmeyin" dedi.

Muhammed Esed
(Lut) seslendi: "Bakın, bunlar benim konuklarım;" dedi, "beni utandırmayın,

Şaban Piriş
Lût: -Bunlar benim misafirlerim, beni rezil etmeyin, dedi.

Tefhim-ul Kuran
(Lut onlara) «Bunlar benim konuğumdur, beni utandırıp dillere düşürmeyin» dedi.

Ümit Şimşek
Lût 'Bunlar benim konuklarım,' dedi. 'Beni utandırmayın.

Süleyman Ateş
(Lût onlara): "Bunlar benim konuğumdur, dedi, beni mahcubetmeyin!"

Yaşar Nuri Öztürk
Lût dedi: "Bunlar benim konuklarımdır, aman beni utandırmayın!"

Edip Yüksel
'Bunlar konuklarımdır, sakın beni utandırmayın.'