hicr suresi 72. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99


لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ

Le amruke innehum le fî sekretihim ya’mehûn(ya’mehûne).


le amru-ke: senin ömrüne andolsun (yemin olsun)
inne-hum: muhakkak ki onlar
le fî sekreti-him: elbette sarhoşlukları içinde
ya'mehûne: bocalıyorlar


Hasan Basri Çantay
(Habîbim) seni ebedî yâd-ı cemîline yemîn ederim ki onlar serhoşlukları (azgınlıkları) içinde muhakkak serserî bir halde idiler.

Ömer Nasuhi Bilmen
Ömrüne andolsun ki, şüphe yok, onlar kendi sarhoşlukları içinde şaşırıp durur kimseler idi.

Elmalılı Hamdi Yazır
Resulüm! ömrüne kasem olsun ki hakikaten onlar serhoşlukları içinde ne halt ettiklerini bilmiyorlardı

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Resulüm, ömrüne yemin ederim ki, gerçekten onlar, sarhoşlukları içinde ne halt ettiklerini bilmiyorlardı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Resulüm! Ömrüne yemin olsun ki gerçekten onlar, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı.

Diyanet İşleri (eski)
Senin hayatına and olsun ki, onlar sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı.

Diyanet İşleri
(Melekler, Lût’a:) “Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş hâlde, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)” dediler.

Diyanet Vakfi
(Resûlüm!) Hayatın hakkı için onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.

Celal Yıldırım
(Peygamberim !) hayatına yemin olsun ki, onlar sarhoşlukları içinde ne yaptıklarını bilmiyorlardı.

Suat Yıldırım
(Resulüm!) "Hayatın hakkı için onlar, kendilerini öylesine kaybetmişlerdi ki sarhoşlukları içinde sürünüp gitmekte idiler."

Ali Fikri Yavuz
(Rasûlüm!) Ömrün hakkı için, doğrusu onlar sarhoşlukları içinde azgın bir halde idiler.

İbni Kesir
Senin ömrüne andolsun ki, onlar sarhoşlukları içinde muhakkak serseri bir halde idiler.

Abdulbaki Gölpınarlı
Ömrün hakkı için onlar, gafletten âdeta sarhoştular, gaflet içinde şaşkın bir haldeydiler.

Adem Uğur
(Resûlüm!) Hayatın hakkı için onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.

Ali Bulaç
Ömrüne andolsun ki, onlar, sarhoşlukları içinde kör sersemdiler.

Bekir Sadak
Senin hayatina and olsun ki, onlar sahosluklari icinde bocalayip duruyorlardi.

Fizilal-il Kuran
Ey Muhammed, hayatın hakkı için onlar sarhoşlukları içinde debeleniyorlardı.

Gültekin Onan
Ömrüne andolsun ki, onlar, sarhoşlukları içinde kör sersemdiler.

Muhammed Esed
(Fakat melekler Lut'a:) "Canı sağolasıca!" dediler, "(Onlar bu durumda seni hiç dinlerler mi?) Baksana, (şehvetten) gözleri dönmüş, körcesine sendeleyip, öteye beriye sarkıntılık yapıp duruyorlar!"

Şaban Piriş
Hayatına and olsun ki onlar sarhoşlukları içerisinde bocalayıp duruyorlar.

Tefhim-ul Kuran
Ömrüne andolsun ki, onlar, sarhoşlukları içinde kör sersemdiler.

Ümit Şimşek
Hayatın hakkı için, onlar sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı.

Süleyman Ateş
Senin ömrüne andolsun ki, onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.

Yaşar Nuri Öztürk
Senin ömrüne yemin olsun ki onlar, kendi sersemlikleri içinde bocalıyorlardı.

Edip Yüksel
Ne yazık ki onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.