hicr suresi 84. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99


فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

Fe mâ agnâ anhum mâ kânû yeksibûn(yeksibûne).


fe: böylece, buna rağmen
mâ agnâ: fayda vermedi
an-hum: onlardan, onlara
mâ kânû: oldukları şey(ler)
yeksibûne: kazanıyorlar, iktisap ediyorlar


Hasan Basri Çantay
Binâen'aleyh kazanageldikleri (irtikâb etdikleri) o şeyler kendilerinden (hiç bir azabı) defi edemedi.

Ömer Nasuhi Bilmen
Artık o kazanageldikleri şeyleri kendilerini kurtaramadı.

Elmalılı Hamdi Yazır
de o kesb edegeldikleri şeylerin kendilerine hiç faidesi olmadı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Kazanmakta oldukları şeylerin kendilerine hiç faydası olmadı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Kazanmakta oldukları şeyler, onlardan hiçbir zararı savmadı.

Diyanet İşleri (eski)
Yaptıkları kendilerine bir fayda sağlamadı.

Diyanet İşleri
Kazanmakta oldukları şeyler kendilerine bir fayda vermedi.

Diyanet Vakfi
Kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı savmadı.

Celal Yıldırım
Artık elde ettikleri şeylerin kendilerine hiç de yararı olmadı.

Suat Yıldırım
Kazanıp ele geçirdikleri mal ve imkânlar hiçbir fayda vermedi kendilerine.

Ali Fikri Yavuz
Böylece elde ettikleri muhkem evlerin, mal ve evlâdların kendilerine hiç faydası olmadı.

İbni Kesir
Binaenaleyh yaptıkları da kendilerine bir fayda sağlamadı.

Abdulbaki Gölpınarlı
Kazandıkları mal ve servet, azâbı defedemedi onlardan.

Adem Uğur
Kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı savmadı.

Ali Bulaç
Buna rağmen kazandıkları şeyler, (uğrayacakları sondan kurtulmak için) onlara yetmedi.

Bekir Sadak
Yaptiklari kendilerine bir fayda saglamadi.

Fizilal-il Kuran
Oydukları köşkler hiçbir işlerine yaramadı.

Gültekin Onan
Buna rağmen kazandıkları şeyler, (uğrayacakları sondan kurtulmak için) onlara yetmedi.

Muhammed Esed
ellerine geçirdikleri (güç) kendilerine bir yarar sağlamadı.

Şaban Piriş
Kazandıkları onlara bir fayda sağlamadı.

Tefhim-ul Kuran
Buna rağmen kazandıkları şeyler, (uğrayacakları sondan kurtarmaya) onlara yetmedi.

Ümit Şimşek
Kazandıkları şeylerin onlara hiçbir yararı olmadı.

Süleyman Ateş
Kazandıkları, kendilerinden hiçbir şeyi savamadı.

Yaşar Nuri Öztürk
Kazanıp durdukları şeylerin kendilerine hiçbir yararı olmadı.

Edip Yüksel
Kazandıklarının hiç biri onları kurtaramadı.