hicr suresi 90. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99


كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى المُقْتَسِمِينَ

Ke mâ enzelnâ alel muktesimîn(muktesimîne).


ke: gibi
mâ enzel-nâ: indirdiğimiz şey
alâ el muktesimîne: muktesim olanlara, kısım kısım ayıranlara


Hasan Basri Çantay
(90-91) Nitekim iş bölümü yapanlara, Kur'ânı parçalayanlara da (öyle azâb) indirmişdik.

Ömer Nasuhi Bilmen
Nitekim (o azabı,) taksimcilerin üzerlerine indirmiştik.

Elmalılı Hamdi Yazır
Tıpkı indirdiğimiz gibi o taksimcilere

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Tıpkı o taksim edenlere indirdiğimiz gibi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
(İnanmazsanız başınıza) tıpkı o taksimcilere (yahudi ve hıristiyanlara) indirdiğimiz azap gibi (bir azab inecektir).

Diyanet İşleri (eski)
(90-93) Kuran'ı işlerine geldiği gibi bölenlere de, kendi Kitablarının bir kısmına inanıp bir kısmını kabul etmeyen yahudi ve hıristiyanlara da nitekim Kitap indirmiştik; Rabbine and olsun ki hepsini, yaptıklarından sorumlu tutacağız.

Diyanet İşleri
Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da (kitap) indirmiştik.

Diyanet Vakfi
Nitekim biz, komplo kuranlara (azabı) indirmişizdir.

Celal Yıldırım
Nitekim işbölümü yapanlara.

Suat Yıldırım
(90-91) Tıpkı o bölüşenlerin, O Kur’ân’ı parça parça edenlerin başlarına indirdiğimiz felaket gibi.

Ali Fikri Yavuz
Tıpkı o Yahudi ve Hristiyanlara indirdiğimiz (azap) gibi.

İbni Kesir
Tıpkı o bölüşenlere indirdiğimiz gibi.

Abdulbaki Gölpınarlı
Nitekim bölük bölük olanlara da indirmiştik.

Adem Uğur
Nitekim biz, (Kur'an'ı) kısımlara ayıranlara azabı indirmişizdir.

Ali Bulaç
Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi,

Bekir Sadak
(90-93) Kuran'i islerine geldigi gibi bolenlere de, kendi Kitablarinin bir kismina inanip bir kismini kabul etmiyen yahudi ve hiristiyanlara da nitekim Kitap indirmistik; Rabbine and olsun ki hepsini, yaptiklarindan sorumlu tutacagiz.

Fizilal-il Kuran
Kutsal kitaplarının ayetleri arasında ayırım gözeten bölücülere de mesaj indirdik.

Gültekin Onan
Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi,

Muhammed Esed
(Bir ilahi kelam bağışladık sana), tıpkı onu (sonradan) bölüp parçalayanlara indirdiğimiz gibi,

Şaban Piriş
Bölücülere indirdiğimiz gibi...

Tefhim-ul Kuran
Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi,

Ümit Şimşek
Nitekim, bölüşenlerin üzerine de azap indirmiştik.

Süleyman Ateş
(Siz bilirsiniz, inanmazsanız Allâh'ın azâbı başınıza inecektir.) Tıpkı o bölücülere (veya and içenlere) indirdiğimiz gibi (sizin başınıza da azâb indiririz)!

Yaşar Nuri Öztürk
Aynı şekilde, o bölücülere/yemin edip duranlara da beyyineler indirmiştik.

Edip Yüksel
Aynı şekilde o bölücülerle de ilgileneceğiz.