hicr suresi 91. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99


الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ

Ellezîne cealûl kur’âne ıdîn(ıdîne).


ellezîne: o kimseler ki
cealû: kıldılar, yaptılar
el kur'âne: Kur'ân'ı
ıdîne: kısım kısım, parça parça


Hasan Basri Çantay
(90-91) Nitekim iş bölümü yapanlara, Kur'ânı parçalayanlara da (öyle azâb) indirmişdik.

Ömer Nasuhi Bilmen
O kimseler (in üzerine ki, Kur'an'ı) taksime uğratmak istemişlerdi.

Elmalılı Hamdi Yazır
O, Kur'anı kısım kısım tefrık edenlere

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O Kur'an'ı kısım kısım ayıranlara.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Onlar, Kur'ân'ın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak onu kısım kısım böldüler.

Diyanet İşleri (eski)
(90-93) Kuran'ı işlerine geldiği gibi bölenlere de, kendi Kitablarının bir kısmına inanıp bir kısmını kabul etmeyen yahudi ve hıristiyanlara da nitekim Kitap indirmiştik; Rabbine and olsun ki hepsini, yaptıklarından sorumlu tutacağız.

Diyanet İşleri
Ki onlar, (bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr ederek) Kur’an’ı da parça parça edenlerdir.

Diyanet Vakfi
Onlar, Kur'an'ı tutarsız parçalar olarak nitelendirenlere gelince,

Celal Yıldırım
Kur'ân'ı parça parça edenlere de (azâb indirmiştik).

Suat Yıldırım
(90-91) Tıpkı o bölüşenlerin, O Kur’ân’ı parça parça edenlerin başlarına indirdiğimiz felaket gibi.

Ali Fikri Yavuz
Onlar, o kimselerdir ki, kitablarını kısım kısım yapmışlardı (bir kısmına inanıyor, diğer bir kısmına inanmıyorlardı.)

İbni Kesir
Onlar ki; Kur'an'ı parçalara ayırmışlardı.

Abdulbaki Gölpınarlı
Öyle kişilerdi onlar ki Kurân'ı parça parça ettiler; bir kısmına inandılar da bir kısmına inanmadılar.

Adem Uğur
Onlar, Kur'an'ı bölüp ayıranlardır.

Ali Bulaç
Ki onlar Kur'anı parça parça kıldılar.

Bekir Sadak
(90-93) Kuran'i islerine geldigi gibi bolenlere de, kendi Kitablarinin bir kismina inanip bir kismini kabul etmiyen yahudi ve hiristiyanlara da nitekim Kitap indirmistik; Rabbine and olsun ki hepsini, yaptiklarindan sorumlu tutacagiz.

Fizilal-il Kuran
Onlar ki, Kur'an'ın ayetleri arasında da ayırım gözettiler.

Gültekin Onan
Ki onlar Kuranı parça parça kıldılar.

Muhammed Esed
işte onlar, (şimdi) Kur'an'ı da tutarsız, insicamsız bir anlam (demeti) olarak göstermek istiyorlar!

Şaban Piriş
Onlar, Kur’an’ı parçalayan kimselerdir.

Tefhim-ul Kuran
Ki onlar Kur'anı parça parça kıldılar.

Ümit Şimşek
Onlar Kur'ân'ı parça parça edenlerdir.

Süleyman Ateş
Onlar ki Kur'ân'ı bölük bölük ettiler.

Yaşar Nuri Öztürk
Onlar ki Kur'an'ı parça parça/bölük bölük/falcılık aracı yaptılar.

Edip Yüksel
Onlar ki Kuran'ı parçalara ayırdılar.