taha suresi 3. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 . 100 . 101 . 102 . 103 . 104 . 105 . 106 . 107 . 108 . 109 . 110 . 111 . 112 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 119 . 120 . 121 . 122 . 123 . 124 . 125 . 126 . 127 . 128 . 129 . 130 . 131 . 132 . 133 . 134 . 135


إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى

İllâ tezkireten li men yahşâ.


illâ: ancak, sadece
tezkireten: zikir olarak, öğüt olarak
li men: kimseye
yahşâ: huşû duyar


Hasan Basri Çantay
(2-3-4) Biz Kur'ânı sana zahmet çekesin diye değil, ancak (Allahdan) korkacak kimselere bir öğüd ve yerle o yüce yüce gökleri yaradanın tedricen indirdiği bir (kitâb) olmak üzere indirdik.

Ömer Nasuhi Bilmen
Ancak korkar kimselere bir öğüt (olmak üzere indirdik).

Elmalılı Hamdi Yazır
Ancak saygısı olana tezkir için

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ancak saygısı olana bir öğüt olmak üzere.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Ancak Allah'tan korkan kimse için bir öğüt olarak (indirdik.)

Diyanet İşleri (eski)
(2-4) Kuran'ı sana, sıkıntıya düşeşin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt ve yeri ve yüce gökleri yaratanın katından bir Kitap olarak indirdik.

Diyanet İşleri
(2-3) (Ey Muhammed!) Biz, Kur’an’ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak (Allah’ın azabından) korkacaklara bir öğüt (bir uyarı) olsun diye indirdik.

Diyanet Vakfi
(2-3) Biz, Kur'an'ı sana, güçlük çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik.

Celal Yıldırım
O'nu ancak saygı (dolu bir gönül) ile korkanlara bir öğüt diye indirdik.

Suat Yıldırım
(3-4) Yüce gökleri ve yeri yaratan tarafından onu, Yaratana saygı duyanı uyaran, irşad eden buyruklar halinde tedricen indirdik.

Ali Fikri Yavuz
Ancak Allah’dan korkankimseye bir öğüt için,

İbni Kesir
Ancak Allah'tan korkanlara bir bir öğüt olarak.

Abdulbaki Gölpınarlı
Ancak, korkacaklara bir öğüt olarak indirdik.

Adem Uğur
(2-3) Biz, Kur'an'ı sana, güçlük çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik.

Ali Bulaç
'İçi titreyerek korku duyanlara' ancak öğütle hatırlatma (olsun diye indirdik).

Bekir Sadak
(2-4) Kuran'i sana, sikintiya dusesin diye degil, ancak Allah'tan korkanlara bir ogut ve yeri ve yuce gokleri yaratanin katindan bir Kitap olarak indirdik.

Fizilal-il Kuran
Onu Allah'dan korkanlara uyarı olsun diye indirdik.

Gültekin Onan
'İçi titreyerek korku duyanlara' ancak öğütle hatırlatma (olsun diye indirdik).

Muhammed Esed
Yalnızca, (Allah'tan) korkan herkese bir öğüt, bir uyarı olsun diye (indirdik):

Şaban Piriş
Ancak, korkacak kimselere öğüt olsun diye.

Tefhim-ul Kuran
'İçi titreyerek korku duyanlara' ancak öğütle hatırlatma (olsun diye indirdik).

Ümit Şimşek
Onu Allah'tan korkan kimse için bir öğüt olarak indirdik.

Süleyman Ateş
Ancak (Allah'tan) korkanlara bir öğüt (olarak indirdik).

Yaşar Nuri Öztürk
Saygıyla ürperene bir hatırlatma/düşündürme/öğüt verme olsun diye indirdik.

Edip Yüksel
Ancak saygı duyanlar için bir öğüttür.