taha suresi 4. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 . 100 . 101 . 102 . 103 . 104 . 105 . 106 . 107 . 108 . 109 . 110 . 111 . 112 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 119 . 120 . 121 . 122 . 123 . 124 . 125 . 126 . 127 . 128 . 129 . 130 . 131 . 132 . 133 . 134 . 135


تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى

Tenzîlen mimmen halakal arda ves semâvâtil ulâ.


tenzîlen: indirilen
mimmen (min men): kimse tarafından
halaka: yarattı
el arda: arz, yeryüzü
ve es semâvâti: ve semalar
el ulâ: yüksek


Hasan Basri Çantay
(2-3-4) Biz Kur'ânı sana zahmet çekesin diye değil, ancak (Allahdan) korkacak kimselere bir öğüd ve yerle o yüce yüce gökleri yaradanın tedricen indirdiği bir (kitâb) olmak üzere indirdik.

Ömer Nasuhi Bilmen
Yeri ve yüksek gökleri yaratan zât tarafından tedricen indirilmiştir.

Elmalılı Hamdi Yazır
Bir tenzil olarak indirdik o yaradandan ki hem Arzı yarattı hem o yüksek yüksek Gökleri

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Hem yeri, hem o yüksek yüksek gökleri yaratan tarafından peyderpey indirilen bir kitap olarak indirdik.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Yeri ve yüce gökleri yaratanın katından yavaş yavaş bir indirilişle (onu) indirdik.

Diyanet İşleri (eski)
(2-4) Kuran'ı sana, sıkıntıya düşeşin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt ve yeri ve yüce gökleri yaratanın katından bir Kitap olarak indirdik.

Diyanet İşleri
(O) yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir.

Diyanet Vakfi
(Kur'an) yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir.

Celal Yıldırım
O, yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından parça parça indirilmiştir.

Suat Yıldırım
(3-4) Yüce gökleri ve yeri yaratan tarafından onu, Yaratana saygı duyanı uyaran, irşad eden buyruklar halinde tedricen indirdik.

Ali Fikri Yavuz
Arzı ve yüce gökleri yaratandan, yavaş yavaş bir indirişle (onu) indirdik.

İbni Kesir
Yeri ve yüce gökleri yaratanın katından indirmedir.

Abdulbaki Gölpınarlı
Yeryüzünü ve yüce gökleri yaratanın katından indirdik.

Adem Uğur
(Kur'an) yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir.

Ali Bulaç
Yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından bir indirmedir.

Bekir Sadak
(2-4) Kuran'i sana, sikintiya dusesin diye degil, ancak Allah'tan korkanlara bir ogut ve yeri ve yuce gokleri yaratanin katindan bir Kitap olarak indirdik.

Fizilal-il Kuran
O, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından indirildi.

Gültekin Onan
Yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından bir indirmedir.

Muhammed Esed
Yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından indirilen bir vahiydir bu.

Şaban Piriş
Yeryüzünü ve yüce gökleri yaratan tarafından indirmedir.

Tefhim-ul Kuran
Yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından bir indirmedir.

Ümit Şimşek
O, yeri ve yüce gökleri Yaratanın katından peyderpey indirildi.

Süleyman Ateş
(O) yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından azar azar indirilmiştir.

Yaşar Nuri Öztürk
Yeri ve o yüce mi yüce gökleri yaratandan bir vahiy olarak indirdik.

Edip Yüksel
Yeri ve yüksek gökleri Yaratan tarafından indirilmiştir.