taha suresi 6. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 . 100 . 101 . 102 . 103 . 104 . 105 . 106 . 107 . 108 . 109 . 110 . 111 . 112 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 119 . 120 . 121 . 122 . 123 . 124 . 125 . 126 . 127 . 128 . 129 . 130 . 131 . 132 . 133 . 134 . 135


لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

Lehu mâ fis semâvâti ve mâ fîl ardı ve mâ beynehumâ ve mâ tahtes serâ.


lehu: ona, onun için
mâ fî es semâvâti: semalar da olan şeyler
ve mâ fî el ardı: ve arzda (yeryüzünde) olan şeyler
ve mâ beyne-humâ: ve ikisinin arasında olan şeyler
ve mâ tahte es serâ: ve nemli toprağın altında olan şeyler


Hasan Basri Çantay
Göklerde, yerde ve bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında ne varsa Onundur.

Ömer Nasuhi Bilmen
Göklerde ne varsa ve yer de ne varsa ve ikisinin arasında ne varsa ve nemli toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur.

Elmalılı Hamdi Yazır
Bütün Semavâttakiler ve bütün Arzdakiler ve bütün bunların aralarındakiler ve bütün yerin dibindekiler hep onun

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bütün göklerdekiler, bütün yerdekiler, bütün bunların arasındakiler ve bütün yerin dibindekiler hep O'nundur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Bütün göklerde olanlar, bütün yerdekiler, bu ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar O'nundur.

Diyanet İşleri (eski)
Göklerde ve yerde, her ikisi arasında ve toprağın altında bulunanlar O'nundur.

Diyanet İşleri
Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey, yalnızca O’nundur.

Diyanet Vakfi
Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar hep O'nundur.

Celal Yıldırım
Göklerde olan da, yerde olan da, bu ikisi arasında bulunan da ve toprağın altında olan da O'nundur.

Suat Yıldırım
Göklerde ne var, yerde ne varsa O’nundur. Bu ikisi arasında olan, yerin altında olan da O’nun’dur.

Ali Fikri Yavuz
Bütün gökte olanlar, bütün arzdakiler, bütün bu ikisinin arasındakiler ve bütün yerin dibindekiler hep O’nundur.

İbni Kesir
Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar O'nun.

Abdulbaki Gölpınarlı
Onundur ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve ne varsa ikisinin arasında ve ne varsa yerin altında.

Adem Uğur
Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar hep O'nundur.

Ali Bulaç
Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında olanların tümü O'nundur.

Bekir Sadak
Goklerde ve yerde, her ikisi arasinda ve topragin altinda bulunanlar O'nundur.

Fizilal-il Kuran
Göklerdeki, yerdeki, bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki tüm varlıklar O'nundur.

Gültekin Onan
Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında olanların tümü O'nundur.

Muhammed Esed
Göklerde ve yerde ve bunların arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'na aittir.

Şaban Piriş
Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ve toprağın altında olan her şey O’nundur.

Tefhim-ul Kuran
Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında olanların tümü O'nundur.

Ümit Şimşek
Göklerde, yerde, ikisi arasında ve nemli toprağın altında olan ne varsa Onundur.

Süleyman Ateş
Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar hep O'nundur (ne kadar kapalı olursa olsun, O'ndan hiçbir şey gizli kalmaz).

Yaşar Nuri Öztürk
Göklerde, yerde, onların arasında, toprağın bağrında ne varsa O'nundur.

Edip Yüksel
Göklerde, yerde, her ikisinin arasında ve hatta toprağın altında ne varsa onundur.