taha suresi 75. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 . 100 . 101 . 102 . 103 . 104 . 105 . 106 . 107 . 108 . 109 . 110 . 111 . 112 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 119 . 120 . 121 . 122 . 123 . 124 . 125 . 126 . 127 . 128 . 129 . 130 . 131 . 132 . 133 . 134 . 135


وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى

Ve men ye’tihî mu’minen kad amiles sâlihâti fe ulâike lehumud derecâtul ulâ.


ve men: ve kim
ye'ti-hî: ona gelir
mu'minen: mü'min olarak
kad: olmuştu
amile es sâlihâti: salih ameller (nefs tezkiyesi)
fe: böylece, artık
ulâike: işte onlar
lehum: onlar için vardır
ed derecâtu: dereceler
el ulâ: yüksek


Hasan Basri Çantay
«Kim de Ona îman etmiş, iyi iyi amel (ve hareket) lerde bulunmuş olarak gelirse işte onlar, onlar için de en yüksek dereceler»,

Ömer Nasuhi Bilmen
«Her kim de sâlih sâlih ameller işlemiş olduğu halde O'na mü'min olarak gelirse işte onlar için en yüksek dereceler vardır.»

Elmalılı Hamdi Yazır
Her kim de ona mü'min olarak salih ameller işlemiş bir halde varırsa işte onlara en yüksek dereceler var

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Her kim de mümin olarak ve yararlı işler yapmış bir halde varırsa, işte onlara en yüksek dereceler vardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Kim de ona bir mümin olarak salih ameller işlemiş olduğu halde varırsa, işte onlara en yüksek dereceler vardır.

Diyanet İşleri (eski)
(75-76) Rabbine inanmış ve yararlı iş yaparak gelenlere, işte onlara, en üstün dereceler, içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları Adn cennetleri vardır. Bu, arınanların mükafatıdır.

Diyanet İşleri
(75-76) Her kim de O’na salih ameller işlemiş bir mü’min olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyyen kalacakları Adn cennetleri vardır. İşte bu, günahlardan temizlenenlerin mükâfatıdır.

Diyanet Vakfi
Kim de iyi davranışlarda bulunmuş bir mümin olarak O'na varırsa, üstün dereceler işte sırf bunlar içindir.

Celal Yıldırım
Kim de Rabbine mü'min olarak ve iyi yararlı amellerde bulunarak gelirse, işte onlar için en yüksek dereceler vardır.

Suat Yıldırım
Her kim de makbul ve güzel işler yapmış mümin olarak gelirse, onlara da pek yüksek mevkiler vardır.

Ali Fikri Yavuz
Kim de O’na, bir mümin olarak, salih ameller işlemiş olduğu halde varırsa, işte, onlara en yüksek dereceler var.

İbni Kesir
Kim de O'na iman etmiş ve salih ameller işlemiş olarak gelirse; işte onlara en üstün dereceler vardır.

Abdulbaki Gölpınarlı
Ve kim de inanmış ve iyi işlerde bulunmuş bir halde ona gelirse işte o çeşit kişileredir yüce dereceler.

Adem Uğur
Kim de iyi davranışlarda bulunmuş bir mümin olarak O'na varırsa, üstün dereceler işte sırf bunlar içindir.

Ali Bulaç
"Kim O'na iman edip salih amellerde bulunarak O'na gelirse, işte onlar, onlar için de yüksek dereceler vardır."

Bekir Sadak
(75-76) Rabbine inanmis ve yararli is yaparak gelenlere, iste onlara, en ustun dereceler, iclerinden irmaklar akan, icinde temelli kalacaklari Adn cennetleri vardir. Bu, arinanlarin mukafatidir.*

Fizilal-il Kuran
Kim Rabbine, iyi ameller işlemiş bir mü'min olarak gelirse işte onlar için yüksek dereceler vardır.

Gültekin Onan
"Kim O'na salih ameller işlemiş bir inançlı olarak gelirse, işte onlar, onlar için de yüksek dereceler vardır."

Muhammed Esed
Oysa, (Rabbinin huzuruna) dürüst ve erdemli davranışlar ile mümin olarak çıkan kimseye gelince, (öte dünyada) en yüksek makamlar işte böylelerinin olacaktır:

Şaban Piriş
Kim de mümin ve doğruları yapmış olarak gelirse, işte onlar için de en yüksek dereceler vardır.

Tefhim-ul Kuran
«Kim de O'na iman edip salih amellerde bulunmuş olarak O'na gelirse, işte onlar, onlar için de yüksek dereceler vardır.»

Ümit Şimşek
Kim de mü'min olarak ve güzel işler yapmış halde gelirse, onlar için de yüksek mertebeler vardır:

Süleyman Ateş
Kim de iyi işler yapmış bir mü'min olarak O'na gelirse, işte onlar için de yüksek dereceler vardır:

Yaşar Nuri Öztürk
O'nun huzuruna, hayra ve barışa yönelik iyilikler üretmiş bir mümin olarak varana gelince, işte böyleleri için çok yüksek dereceler öngörülmüştür.

Edip Yüksel
İnanmış ve erdemli bir hayat sürmüş olarak O'na gelenler ise, yüksek dereceleri hakkederler:


Abdullah Aydın
Kim de O'na îmân etmiş, iyi işlerde bulunmuş olarak varırsa, işte onlara en yüksek dereceler vardır.

Ahmet Davudoğlu
Her kim de O'na, mü'min ve yararlı işler yapmış olduğu halde varırsa, işte onlara en yüksek dereceler vardır.

Ali Arslan
Kim iyi davranışlarda bulunmuş bir mü'min olarak O'na (ölür de) varırsa, işte üstün dereceler onlar içindir.

Arif Pamuk
Her kim de ona, inanmış ve yararlı işler yapmış olduğu halde gelirse, onlara en yüksek dereceler vardır.

Ayntabî Mehmet Efendi
Kim de Rabbine îmân etmiş, salih ameller işlemiş olarak gelirse, onlar için yüksek dereceler vardır.

Bahaeddin Sağlam
Ve kim de iyi işler yapmış bir mü'min olarak Rabbinin huzuruna gelirse, işte onlar için de çok yüce dereceler vardır.

Diyanet Vakfı (1993)
Kim de iyi davranışlarda bulunmuş bir mü'min olarak O'na varırsa, üstün dereceler işte sırf bunlar içindir.

Hasan Tahsin Feyizli
Kim de ona iyi işler yapmış bir mü'min olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler vardır.

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay
Rabbine inanmış ve yararlı iş yaparak gelenlere, işte onlara en üstün dereceler vardır.

Hüseyin Kaleli
“Kim de ona yararlı işler yapmış mü’min olarak gelirse, işte bunlar, kendileri için en yüksek dereceler vardır.”

İsmail Mutlu, Şaban Döğen
Kim de güzel işler yapmış bir mü'min olarak O'na kavuşursa, yüksek dereceler işte onların hakkıdır.

Mustafa İslamoğlu
Ama kim de (sahibine) erdemli işler yaptıran bir iman ile kavuşursa, işte en yüce makamlar onların olacaktır.

Nedim Yılmaz
Kim de îmân etmiş ve salih amel işlemiş olarak Rabbine gelirse işte en yüksek dereceler yalnız onlarındır.

Ömer Rıza Doğrul
(75-76) Her kim (Allah'a) doğru dürüst işler işlemiş mü'min olarak gelirse, onlara en yüksek dereceler adn cennetleri vardır ki ağaçlarının altından ırmaklar akar. Orada daim kalırlar (kendilerini günahtan) temizleyenlerin mükâfatı budur.

Talat Koçyiğit
Kim de O'na iyi amel işlemiş bir mü'min olarak gelirse, işte böyleleri için en yüksek dereceler vardır.

Ziya Kazıcı, Necip Taylan
Rabbine, mü'min olarak salih ameller işlemiş olduğu halde kim varırsa, onlara en yüksek dereceler vardır.

Bir Heyet
Kim de iyi davranışlarda bulunmuş bir mü'min olarak O'na varırsa, üstün dereceler işte sırf bunlar içindir.