taha suresi 93. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 . 100 . 101 . 102 . 103 . 104 . 105 . 106 . 107 . 108 . 109 . 110 . 111 . 112 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 119 . 120 . 121 . 122 . 123 . 124 . 125 . 126 . 127 . 128 . 129 . 130 . 131 . 132 . 133 . 134 . 135


أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي

Ellâ tettebian(tettebiani), e fe asayte emrî.


ellâ tettebia-ni: niçin bana tâbî olmadın
e fe asayte: yoksa asi mi oldun
emrî: emrime


Hasan Basri Çantay
(92-93) Musa (avdetinde) dedi ki: «Ey Harun, bunların sapdıklarını gördüğün zaman bana tâbi olmandan seni men eden ne idi? Sen benim emrime isyan mı etdin»?

Ömer Nasuhi Bilmen
«Ki, benim ardımca gelmedin? Emrime isyan mı ettin?»

Elmalılı Hamdi Yazır
benim ardımca gelmedin, emrime ısyan mı ettin

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
peşimden gelmedin. Benim emrime isyan mı ettin?» dedi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
«(Neden) benim yolumu takip etmedin, benim emrime karşı mı geldin?»

Diyanet İşleri (eski)
(92-93) Musa gelince: 'Harun! Onların sapıttığını görünce seni benim yolumdan gitmekten alıkoyan nedir? Benim emrime karşı mı geldin?' dedi.

Diyanet İşleri
(92-93) Mûsâ, (Tûr’dan dönünce) şöyle dedi: “Ey Hârûn! Saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin?”

Diyanet Vakfi
(92-93) (Musa, döndüğünde:) Ey Harun! dedi, sana ne engel oldu da, bunların dalâlete düştüklerini gördüğün vakit peşimden gelmedin? Emrime âsi mi oldun?

Celal Yıldırım
(92-93) Musâ : «Ey Harun !» de di, «onların sapıttığını gördüğün zaman bana uymandan (yolumu takip etmekten) seni alıkoyan neydi ? Yoksa emrime karşı mı geldin ?»

Suat Yıldırım
(92-93) Mûsâ döndüğünde bu durumu bilmediğinden: "Harun!" dedi, "onların saptığını gördüğünde benim izimce gelmene ne mani oldu, yoksa emrime karşı mı geldin?" deyip onu sakalından tutarak çekmeye başladı.

Ali Fikri Yavuz
(92-93) Mûsa dönüşünde kardeşine) dedi ki: “- Harûn! Seni engelliyen ne oldu ki, bunların sapıklığa düştüğünü gördüğün vakit benim ardımca yürümedin (tavsiyemi tutub onlarla mücadele etmedin), emrime isyan mı ettin?”

İbni Kesir
Benim ardımdan gelmekten? Yoksa benim emrime karşı mı geldin?

Abdulbaki Gölpınarlı
Bana uymadın, yoksa emrime isyan mı ettin?

Adem Uğur
(Neden) benim yolumu takip etmedin? Emrime âsi mi oldun?

Ali Bulaç
"Niye bana uymadın, emrime baş mı kaldırdın?"

Bekir Sadak
(92-93) Musa gelince: «Harun! Onlarin sapittigini gorunce seni benim yolumdan gitmekten alikoyan nedir? Benim emrime karsi mi geldin?» dedi.

Fizilal-il Kuran
Niye beni izleyerek onlara karşı koymadın? Yoksa emrime karşı mı geldin?

Gültekin Onan
"Niye bana uymadın, buyruğuma baş mı kaldırdın?"

Muhammed Esed
(Neydi, onları terk edip) beni izlemekten (seni alıkoyan)? Yoksa, (bile bile) benim emrime karşı mı geldin?"

Şaban Piriş
Bana tabi olmadın mı? Emrime karşı mı geldin?

Tefhim-ul Kuran
«Niye bana uymadın, emrime baş mı kaldırdın?»

Ümit Şimşek
'Niçin bana uymadın? Yoksa emrime karşı mı geliyorsun?'

Süleyman Ateş
"Neden bana uymadın, buyruğuma karşı mı geldin?" (Ve kardeşinin sakalından tutup çekmeğe başladı.)

Yaşar Nuri Öztürk
Benim ardım sıra gelmedin. Emrime isyan mı ettin?"

Edip Yüksel
'Bana uymazlarken? Emrime karşı mı geldin?'