muminun suresi 25. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 . 100 . 101 . 102 . 103 . 104 . 105 . 106 . 107 . 108 . 109 . 110 . 111 . 112 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118


إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ

İn huve illâ raculun bihî cinnetun fe terabbasû bihî hattâ hîn(hînin).


in huve: o ancak olur
illâ: sadece, dan başka
raculun: bir adam
bi-hi: onu, o
cinnetun: cinnet getirmiş
fe: o zaman, öyleyse, o halde
terabbasû: bekleyin, gözetim altında tutun
bi-hi: onu
hattâ: öyle ki, oluncaya kadar
hînin: zaman, süre


Hasan Basri Çantay
«Kendisinde delilik olan bir adamdan başkası değildir o! Binâen'aleyh bir zamana kadar onu gözetleyin»!

Ömer Nasuhi Bilmen
«Bu başka değil, kendisinde cinnet bulunan bir erkek. Binaenaleyh O'nu bir zamana kadar gözetiniz.»

Elmalılı Hamdi Yazır
Her halde o öyle bir adam ki kendisinde bir cinnet var, binaenaleyh gözetin bunu bir zamana kadar

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bu, yalnızca kendisinde delilik bulunan bir adamdır; Onun için bunu bir süreye kadar gözetleyin!» dediler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
«Bu, yalnızca kendisinde delilik bulunan bir kimsedir. Öyle ise, bir süreye kadar ona katlanıp (durumu) gözetleyin bakalım.»

Diyanet İşleri (eski)
(24-25) Milletinin inkarcı ileri gelenleri: 'Bu, sizin gibi bir insandan başka birşey değildir. Sizden üstün olmak istiyor. Allah dilemiş olsaydı melekler indirirdi. İlk atalarımızdan beri böyle birşey işitmedik. Bu adamda nedense biraz delilik var, bir süreye kadar onu gözetleyin' dediler.

Diyanet İşleri
“Bu, ancak cinnet getirmiş bir adamdır. Öyle ise bir müddet onu gözetleyiniz.”

Diyanet Vakfi
«Bu, yalnızca kendisinde delilik bulunan bir kimsedir. Öyle ise, bir süreye kadar ona katlanıp bekleyin bakalım.»

Celal Yıldırım
«Bu şüphesiz kendisinde cinnet (belirtisi) bulunan bir adamdır. Bir süre onu gözetip bekleyelim.»

Suat Yıldırım
(24-25) Halkından ileri gelen birtakım kâfirler: "Bu," dediler, "sizin gibi bir insandan başka bir şey değil, böyleyken size hakim olmak istiyor." "Allah bize mesaj ulaştırmak isteseydi, (böyle sizin gibi bir insan göndermez), melaike indirirdi. Nitekim biz atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. Bu delinin tekinden başka biri değil. Ona biraz süre tanıyın, sonra iş aydınlanır, siz de gereğini yaparsınız."

Ali Fikri Yavuz
O, ancak kendisinde cinnet bulunan bir adamdır. Bu itibarla bir zamana kadar onu bekleyin (belki akıllanır).”

İbni Kesir
O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir. Bir süreye kadar onu gözetleyin.

Abdulbaki Gölpınarlı
Bu, deliliğe tutulmuş bir adam ancak, artık bir zamana dek gözetleyin bunu.

Adem Uğur
Bu, yalnızca kendisinde delilik bulunan bir kimsedir. Öyle ise, bir süreye kadar ona katlanıp bekleyin bakalım.

Ali Bulaç
"O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir, onu belli bir süre gözetleyin."

Bekir Sadak
(24-25) Milletinin inkarci ileri gelenleri: «Bu, sizin gibi bir insandan baska birsey degildir. Sizden ustun olmak istiyor. Allah dilemis olsaydi melekler indirirdi. ilk atalarimizdan beri boyle birsey isitmedik. Bu adamda nedense biraz delilik var, bir sureye kadar onu gzetleyin» dediler.

Fizilal-il Kuran
Bu adam bir deliden başka bir şey değildir. Bir süre için onu gözetim altında tutunuz.

Gültekin Onan
"O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir, onu belli bir süre gözetleyin."

Muhammed Esed
Kaçık bir adamdan başka biri değil o; bunun için, siz o'nu bir süre gözaltında tutun".

Şaban Piriş
O ancak, cinlenmiş bir adam, bir müddet onu gözetleyin.

Tefhim-ul Kuran
«O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir, onu belli bir süre gözetleyin.»

Ümit Şimşek
'Bu olsa olsa cinnet geçirmiş bir adamdır; en iyisi siz onu bir süre göz altında tutun.'

Süleyman Ateş
"O, kendisinde delilik bulunan bir adamdır, başka bir şey değildir. Hele bir süreye kadar onu gözetleyin.

Yaşar Nuri Öztürk
"Cinnet getirmiş bir adamdan başkası değildir o. Belli bir süreye kadar göz altında tutun onu."

Edip Yüksel
O, sadece deli bir adamdır. Hele bir süreye kadar onu gözleyin.