muminun suresi 60. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 . 100 . 101 . 102 . 103 . 104 . 105 . 106 . 107 . 108 . 109 . 110 . 111 . 112 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118


وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ

Vellezîne yu’tûne mâ âtev ve kulûbuhum veciletun ennehum ilâ rabbihim râciûn(râciûne).


ve ellezîne: ve o kimseler
yu'tûne: verirler
mâ âtev: verecekleri şey
ve kulûbu-hum: ve onların kalpleri
veciletun: titreyerek
enne-hum: muhakkak ki onlar, onlar ..... olduğundan
ilâ rabbi-him: Rab'lerine
râciûne: dönenler, rücu edenler


Hasan Basri Çantay
(57-58-59-60-61) Hakıykaten Rablerini büyük tanıyıb (Onun korkusuyle) rikkate gelenler, Rablerinin âyetlerine îman etmekde sebat gösterenler, Rablerine eş tutmaz olanlar, Rablerinin huzuruna döneceklerinden yürekleri kork (u ile çarp) arak vergilerini verenler (yok mu?) İşte bunlardır ki hayırlarda sür'at yarışı yaparlar ve bunlar onun için tâ önde gidenlerdir.

Ömer Nasuhi Bilmen
Ve o kimseler ki, onlar Rablerinin huzuruna muhakkak varacaklarından dolayı kalpleri şiddetli korkarak verdiklerini (sadakaları vesâireyi) verirler.

Elmalılı Hamdi Yazır
Ve rablarının huzuruna varacaklarından yürekleri çarparak vergilerini verenler

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ve Rablerinin huzuruna varacaklarından yürekleri çarparak vergilerini verenler,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Ve, Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri titreyerek yapanlar;

Diyanet İşleri (eski)
(57-61) Rablerinden korkarak titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine eş koşmayanlar, Rablerine dönecekleri için kalbleri ürpererek vermeleri gerekeni verenler, işte onlar iyi işlerde yarış ederler, o uğurda ileri geçerler.

Diyanet İşleri
Rabblerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ürpererek verenler,

Diyanet Vakfi
Ve Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri çarparak yapanlar;

Celal Yıldırım
Onlar ki kendilerine verilen (nîmetler)den (Allah yolunda muhtaçlara) verirler ve Rablarına mutlaka döneceklerini (bildikleri) için kalbleri ürperir;

Suat Yıldırım
Rab’lerine dönüp hesaba çekileceklerinden, yaptıkları hayırları kalpleri titreyerek yapanlar.

Ali Fikri Yavuz
Rablerinin huzuruna varacaklarından kalbleri korkarak verdiklerini (zekâtlarını) verenler,

İbni Kesir
Ve Rabblarına döneceklerinden kalbleri ürpererek vermeleri gerekenleri verenler,

Abdulbaki Gölpınarlı
Öyle kişilerdir onlar ki verecekleri neyse verirler ve yürekleri, şüphesiz olarak dönüp Rablerinin tapısına varacaklarını bildikleri için korkuyla dolar.

Adem Uğur
Ve Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri çarparak yapanlar;

Ali Bulaç
Ve gerçekten Rablerine dönecekler diye, vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler;

Bekir Sadak
(57-61) Rablerinden korkarak titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine es kosmayanlar, Rablerine donecekleri icin kalbleri urpererek vermeleri gerekeni verenler, iste onlar iyi islerde yaris ederler, o ugurda ileri gecerler.

Fizilal-il Kuran
Ve onlar ki, Rabb'lerine dönecekler diye kalpleri ürpererek verdikleri şeyi verirler.

Gültekin Onan
Ve gerçekten rablerine dönecekler diye vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler;

Muhammed Esed
sonunda Rablerine dönecekleri düşüncesi içinde kalpleri titreyerek vermeleri gerekeni verenler:

Şaban Piriş
Rab’lerine dönecek oldukları için kalpleri çarparak vereceklerini verenler..

Tefhim-ul Kuran
Ve onlar gerçekten Rablerine dönecekler diye, vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler;

Ümit Şimşek
Verdiklerini de, Rablerinin huzuruna varacaklarının bilinci içinde, kalpleri ürpererek verirler.

Süleyman Ateş
Verdiklerini, Rablerinin huzûruna dönecekleri düşüncesiyle kalbleri korkudan ürpererek verirler.

Yaşar Nuri Öztürk
Onlar ki, verdiklerini, Rablerine dönecekleri için kalpleri ürpererek verirler;

Edip Yüksel
Rab'lerine döneceklerinin bilincinde olarak verenler,


Abdullah Aydın
Rabblerine döneceklerinden yürekleri korku ile ürpererek zekâtlarını verenler,

Ahmet Davudoğlu
Ve Rabblerinin huzuruna döneceklerinden yürekleri çarparak zekâtlarını verenler!..

Ali Arslan
(zekât ve sadakadan) verdiklerini, Rabblerin huzuruna dönecekler diye kalpleri korku ile ürpererek verenler (var ya)!

Arif Pamuk
Verdiklerini, Rablerine dönecekleri için, kalpleri ürpererek verenler,

Ayntabî Mehmet Efendi
Ve Rabbleri Cella Şânühu'ya rücu edeceklerinden kalpleri titreyerek vereceklerini (zekât ve sadakalarını) verirler.

Bahaeddin Sağlam
Ve onlar ki Rabblerinin huzuruna döneceklerine inandıklarından, verdikleri hayır ve sadakaları kalpleri korku ile ürpererek verirler.

Diyanet Vakfı (1993)
Ve Rabblerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri çarparak yapanlar.

Hasan Tahsin Feyizli
Rabblerinin huzuruna döneceklerinden, yürekleri titreyerek verecekleri (zekât, sadaka gibi vergileri)'ni verenler (var ya)...

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay
Kalpleri ürpererek vermeleri gerekeni verenler...

Hüseyin Kaleli
“Ve şüphesiz Rablerine dönücüler olduklarından verdiklerini kalpleri titreyerek verenlerdir.”

İsmail Mutlu, Şaban Döğen
Onlar verdiklerini Rablerinin huzuruna dönecekleri korkusuyla kalbleri ürpererek verirler.

Mustafa İslamoğlu
(57-58-59-60-61) Şüphesiz Rablerine karşı duydukları derin saygıdan dolayı tir tir titreyenler, Rablerinin mesajlarına inananlar, Rablerine şirk koşmayanlar, en sonunda yine Rablerine döneceklerine inandıklarından, yüreklerinde tarifsiz bir ürperti duyarak vermeleri gerekeni verenler: İşte onlardır hayırlarda öne geçmek için can atanlar; nitekim onlardır bu konuda öne geçecek olanlar.

Nedim Yılmaz
(60-61) Yaptıklarını Rabblerine döneceklerinden korktukları için kalpleri titreyerek yapanlar… İşte bunlar hayır işlerinde koşuşurlar ve hayır işlerine en önde giderler.

Ömer Rıza Doğrul
(59-60-61)Rablerine asla eş-ortak katmayanlar, Rablerine döneceklerine (inandıklarından) yürekleri titreyerek vereceklerini verenler, onlar hayır işlerine koşarak yarışırlar ve hayır işlerine varmakta ileri geçerler.

Talat Koçyiğit
Rablerine döneceklerinden, verdiklerini kalpleri korkarak verirler.

Ziya Kazıcı, Necip Taylan
Ve şunlar ki, kendilerine verilenden verirler ve Rabblerinin huzuruna döneceklerinden kalpleri titrer.

Bir Heyet
Ve, Rabblerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri titreyerek yaparlar.