muminun suresi 92. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 . 100 . 101 . 102 . 103 . 104 . 105 . 106 . 107 . 108 . 109 . 110 . 111 . 112 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118


عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

Âlimil gaybi veş şehâdeti fe teâlâ ammâ yuşrikûn(yuşrikûne).


âlimi: bilen
el gaybi: gayb, görünmeyen
ve eş şehâdeti: ve görülen
fe teâlâ: işte o çok yüce
ammâ (an mâ): şeyden
yuşrikûne: şirk koşuyorlar


Hasan Basri Çantay
(Öyle Allah ki) gizliyi de, aşikârı da bilendir O. İşte O, (kâfirlerin kendisine) katdıkları eşlerden (münezzehdir), çok yücedir.

Ömer Nasuhi Bilmen
Gaib olanı da, âşikâre bulunanı da bilendir. İşte onların şerik koştuklarından müteâlidir.

Elmalılı Hamdi Yazır
O gayb-ü şehadetin âlimi, binaenaleyh onların koştukları çok yüksek

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah, gaybı da aşikar olanı da bilendir. O, onların koştukları ortaklardan çok yücedir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Allah, gaybı da, açık olanı da bilir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.

Diyanet İşleri (eski)
O, görülmeyeni de, görüleni de bilir. Koştukları ortaklardan yücedir.

Diyanet İşleri
(91-92) Allah, hiçbir çocuk edinmemiştir. O’nunla birlikte başka hiçbir ilâh yoktur. Öyle olsaydı, her ilâh kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da, görülen âlemi de bilen Allah, onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.

Diyanet Vakfi
Allah, gaybı da şehâdeti de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.

Celal Yıldırım
Gaybı da, hazır olanı da bilendir; onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.

Suat Yıldırım
Görünmeyen ve görünen, gizli ve âşikâr her şeyi bilen Allah, onların iddia ettikleri şerikleri olmaktan yücedir.

Ali Fikri Yavuz
Allah, gaybın ve hazırın âlimidir; O, müşriklerin koştukları şirklerden çok yücedir.

İbni Kesir
O, görüleni de, görülmeyeni de bilir. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.

Abdulbaki Gölpınarlı
Gizliyi de bilir, görüneni de; gerçekten de yücedir şirk koşanların ona eş tanıdıkları şeylerden.

Adem Uğur
Allah, gaybı da şehâdeti de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.

Ali Bulaç
Gaybı ve müşahede edilebileni bilendir; onların ortak koştuklarından yücedir.

Bekir Sadak
O, gorulmeyeni de, goruleni de bilir. Kostuklari ortaklardan yucedir. *

Fizilal-il Kuran
O görünmeyeni de görüneni de bilir. O onların koştukları ortaklardan münezzehtir.

Gültekin Onan
Gaybı ve müşahede edilebileni bilendir; onların ortak koştuklarından yücedir.

Muhammed Esed
O kullarının algı ve tasavvurlarının erişemediği şeyleri de, onların akıl ve duyu yoluyla tanıklık edebildikleri şeyleri de künhüyle bilir; ve bunun içindir ki, onların Kendisine yakıştırdıkları her türlü eşten ve ortaktan mutlak olarak yücedir!

Şaban Piriş
O, gizliyi de açığı da bilendir, onların koştukları şirklerden çok yücedir.

Tefhim-ul Kuran
Gaybı da, müşahede edilebileni de bilendir; onların ortak koştuklarından yücedir.

Ümit Şimşek
O, görünen ve görünmeyen âlemleri bilir; onların ortak koştuğu şeylerden de yücedir.

Süleyman Ateş
(O), görünmeyeni ve görüneni bilir; onların ortak koştukları şeylerden yücedir.

Yaşar Nuri Öztürk
Gözle görülmeyeni de görüleni de bilendir O. Uzaktır onların ortak koştuklarından.

Edip Yüksel
Tüm sırları ve tanık olunanları Bilendir; onların ortak koştukları şeylerden yücedir.