fussilet suresi 7. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54


الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

Ellezîne lâ yû’tûnez zekâte ve hum bil âhireti hum kâfirûn(kâfirûne).


ellezîne: onlar
lâ yû'tûne: vermezler
ez zekâte: zekât
ve hum: ve onlar
bi el âhireti: ahireti (ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını)
hum: onlar
kâfirûne: kâfirler, inkâr edenler


Hasan Basri Çantay
Ki onlar zekât vermezler. Onlar âhireti (inkâr ile) kâfir olanların ta kendileridir.

Ömer Nasuhi Bilmen
«O müşrik kimseler ki, zekâtı vermez ve onlar ahireti münkirdirler, onlar.»

Elmalılı Hamdi Yazır
Ki zekâtı vermezler ve Âhırete onlar kâfirdirler

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
ki, zekatı vermezler ve onlar ahireti de inkar ediyorlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Onlar, zekatı vermezler, ahireti de inkâr ederler.

Diyanet İşleri (eski)
Onlar zekat vermezler; ahireti inkar edenler de yalnız onlardır.

Diyanet İşleri
Onlar zekâtı vermeyen kimselerdir. Onlar ahireti de inkâr ederler.

Diyanet Vakfi
Onlar zekâtı vermezler; ahireti inkâr edenler de onlardır.

Celal Yıldırım
Onlar ki zekâtı vermezler; onlar, evet onlar, Âhireti de tanımazlar.

Suat Yıldırım
O müşrikler ki zekât vermez, âhireti de inkâr ederler.

Ali Fikri Yavuz
O müşrikler ki, zekâtı vermezler ve onlar ahireti de inkâr ederler...

İbni Kesir
Onlar ki; zekat vermezler. Ve onlar; ahireti inkar edenlerdir.

Abdulbaki Gölpınarlı
Öyle kişilerdir onlar ki zekât vermezler ve onlar, âhirete inanmayanların da ta kendileridir.

Adem Uğur
Onlar zekâtı vermezler; ahireti inkâr edenler de onlardır.

Ali Bulaç
Ki onlar, zekatı vermeyenler ve ahireti inkâr edenlerdir.

Bekir Sadak
Onlar zekat vermezler; ahireti inkar edenler de yalniz onlardir.

Fizilal-il Kuran
Onlar zekat vermezler ve ahireti de inkar ederler.

Gültekin Onan
Ki onlar, zekatı vermeyenler ve ahirete küfredenlerdir.

Muhammed Esed
(vay haline) karşılıksız harcamadan kaçınanların!; işte böyleleridir ahireti inkar edenler!

Şaban Piriş
Ahireti inkar ederek zekat vermeyenlerin...

Tefhim-ul Kuran
Ki onlar, zekâtı vermeyenler ve onlar ahireti inkâr edenlerdir.

Ümit Şimşek
Onlar zekât vermezler; âhireti de zaten inkâr etmektedirler.

Süleyman Ateş
Onlar ki zekât vermezler ve onlar âhireti de inkâr ederler.

Yaşar Nuri Öztürk
Onlar zekâtı vermezler. Ölüm sonrası hayatı inkâr edenler de onlardır.

Edip Yüksel
'Ki zekatı vermezler ve onlar ahireti de inkar ederler.'