fussilet suresi 32. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54


نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

Nuzulen min gafûrin rahîm(rahîmin).


nuzulen: ziyafet, ikram olarak
min: den
gafûr: gafur, mağfiret eden
er rahîmin: rahîm olan,


Hasan Basri Çantay
(31-32) «Biz dünyâ hayâtında da, âhiretde de sizin dostlarınıza l Çok yarlığayıcı, çok esirgeyici (Allah) dan bir fazl-u kerem olmak üzere, burada canlarınız neyi hoşlanırsa (hepsi) sizindir, burada ne isterseniz (hepsi) sizin».

Ömer Nasuhi Bilmen
Çok mağfiret eden, çok merhametli olandan (Allah tarafından) bir ziyafet olmak üzere.

Elmalılı Hamdi Yazır
Konuklu olarak, mağrifet-ü rahmetine nihâyet olmıyan bir gafuri rahimden

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bağışlamasına ve merhametine nihayet olmayan Allah'tan konukluk olarak.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Bunlar çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah tarafından bir ağırlamadır.

Diyanet İşleri (eski)
(30-32) 'Rabbimiz Allah'tır' deyip sonra da doğrulukta devam edenler, onları, melekler, ölümleri anında: 'Korkmayınız, üzülmeyiniz, size söz verilen cennetle sevinin, biz dünya hayatında da, ahirette de size dostuz. Burada, canlarınızın çektiği, umduğunuz şeyler, bağışlayan ve acıyan Allah katından bir ziyafet olarak size sunulur' diyerek inerler.

Diyanet İşleri
(31-32) “Biz dünya hayatında da âhirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah’tan bir ağırlama olarak, orada canlarınızın çektiği her şey var, istediğiniz her şey orada sizin için var.”

Diyanet Vakfi
(31-32) Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Gafûr ve rahîm olan Allah'ın ikramı olarak orada sizin için canlarınızın çektiği her şey var ve istediğiniz her şey orada sizin için hazırdır.

Celal Yıldırım
Çok bağışlayan, çok merhamet eden (Allah)'dan bir konukluktur bu !» (derler).

Suat Yıldırım
(31-32) Dünya hayatında da, âhirette de biz sizin dostunuzuz. Orada sizin canınızın çektiği her şey, Gafur ve Rahîm’den (affı, merhamet ve ihsanı bol olan Allah tarafından) bir ikram olarak sizindir. Hem orada siz bütün istediklerinize kavuşacaksınız.

Ali Fikri Yavuz
Gafûr, Rahîm olan Allah’dan konukluk bir ikram olarak...”

İbni Kesir
Gafur, Rahim olanın ikramı olarak.

Abdulbaki Gölpınarlı
Suçları örtenden, rahîm olandan bir ziyafet, bir ihsân bu.

Adem Uğur
Gafûr ve rahîm olan Allah'ın ikramı olarak.

Ali Bulaç
"Çok bağışlayan, çok esirgeyen (Allah)tan bir ağırlanma olarak."

Bekir Sadak
(30-32) «ORabbimiz Allah'tir» deyip sonra da dogrulukta devam edenler, onlari, melekler, olumleri aninda: «Korkmayiniz, uzulmeyiniz, size soz verilen cennetle sevinin, biz dunya hayatinda da, ahirette de size dostuz. Burada, canlarinizin cektigi, umdugunuz seyler, bagislayan ve aciyan Allah katindan bir ziyafet olarak size sunulur» diyerek inerler. *

Fizilal-il Kuran
Bütün bunlar, O bağışlayan ve esirgeyen Allah'tan bir ağırlama olarak size lûtfedilmiştir.

Gültekin Onan
"Çok bağışlayan, çok esirgeyenden bir ağırlanma olarak."

Muhammed Esed
bağışlayıcı ve rahmet kaynağı olan Allah'tan bir karşılama (olarak)!"

Şaban Piriş
Bağışlayan ve merhametli Allah’tan bir ikram olarak..

Tefhim-ul Kuran
«Çok bağışlayan, çok esirgeyen (Allah)tan bir ağırlanma olarak.»

Ümit Şimşek
'Bu, çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici olan Allah'tan bir ikramdır.'

Süleyman Ateş
(Bütün bunlar) Çok bağışlayan, çok esirgeyen (Allâh)ın ağırlaması olarak (size lutfedilir).

Yaşar Nuri Öztürk
"Gafûr ve Rahîm Allah'tan bir ikram olarak..."

Edip Yüksel
'Bağışlayan ve Rahim olandan bir ağırlama olarak.'