casiye suresi 3. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37


إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ

İnne fîs semâvâti vel ardı le âyâtin lil mû’minîn(mû’minîne).


inne: muhakkak ki
fî es semâvâti: semalarda, göklerde
ve el ardı: ve arz, yer
le: elbette, mutlaka
âyâtin: âyetler
li el mû'minîne: mü'minler için


Hasan Basri Çantay
Şübhe yok ki göklerde ve yerde mü'minler için kat'î âyetler (delâletler, ibretler) vardır.

Ömer Nasuhi Bilmen
Şüphe yok ki, göklerde ve yerde mü'minler için elbette ibretler vardır.

Elmalılı Hamdi Yazır
Her halde Göklerde ve Yerde mü'minler için âyetler var

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Muhakkak göklerde ve yerde mü'minler için ayetler vardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için birçok âyetler vardır.

Diyanet İşleri (eski)
Göklerde ve yerde inananlara nice dersler vardır.

Diyanet İşleri
Şüphesiz, göklerde ve yerde, inananlar için (Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren) nice deliller vardır.

Diyanet Vakfi
Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için birçok âyetler vardır.

Celal Yıldırım
Şüphesiz ki, göklerde ve yerde imân edenler için açık belgeler, isbatlayıcı deliller vardır.

Suat Yıldırım
Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için Allah’ın kudret ve hikmetine dair çok deliller vardır.

Ali Fikri Yavuz
Muhakkak ki göklerde ve yerde müminler için (Allah’ın birliğine, kudret ve azametine delâlet eden) alâmetler var.

İbni Kesir
Muhakkak ki göklerde ve yerde mü'minler için ayetler vardır.

Abdulbaki Gölpınarlı
Şüphe yok ki göklerde ve yeryüzünde deliller var elbet inananlara.

Adem Uğur
Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için birçok âyetler vardır.

Ali Bulaç
Şüphesiz, mü'minler için göklerde ve yerde ayetler vardır.

Bekir Sadak
Goklerde ve yerde inananlara nice dersler vardir.

Fizilal-il Kuran
Göklerde ve yerde müminler için nice dersler vardır.

Gültekin Onan
Şüphesiz, inançlılar için göklerde ve yerde ayetler vardır.

Muhammed Esed
Bakın, göklerde ve yerde inan(mak istey)enler için (ibret dolu) mesajlar vardır.

Şaban Piriş
Şüphesiz göklerde ve yerde inanacaklar için belgeler vardır.

Tefhim-ul Kuran
Şüphesiz, mü'minler için göklerde ve yerde ayetler vardır.

Ümit Şimşek
İman edenler için göklerde ve yerde nice âyetler vardır.

Süleyman Ateş
Şüphesiz göklerde ve yerde, inananlar için ibretler vardır.

Yaşar Nuri Öztürk
Kuşkusuz, göklerde ve yerde, iman sahipleri için sayısız ayetler vardır.

Edip Yüksel
İnananlar için göklerde ve yerde ayetler var.