ali+imran suresi 74. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 . 100 . 101 . 102 . 103 . 104 . 105 . 106 . 107 . 108 . 109 . 110 . 111 . 112 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 119 . 120 . 121 . 122 . 123 . 124 . 125 . 126 . 127 . 128 . 129 . 130 . 131 . 132 . 133 . 134 . 135 . 136 . 137 . 138 . 139 . 140 . 141 . 142 . 143 . 144 . 145 . 146 . 147 . 148 . 149 . 150 . 151 . 152 . 153 . 154 . 155 . 156 . 157 . 158 . 159 . 160 . 161 . 162 . 163 . 164 . 165 . 166 . 167 . 168 . 169 . 170 . 171 . 172 . 173 . 174 . 175 . 176 . 177 . 178 . 179 . 180 . 181 . 182 . 183 . 184 . 185 . 186 . 187 . 188 . 189 . 190 . 191 . 192 . 193 . 194 . 195 . 196 . 197 . 198 . 199 . 200


يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Yahtassu bi rahmetihî men yeşâ’(yeşâu), vallâhu zul fadlil azîm(azîmi).


yahtassu: tahsis eder
bi rahmeti-hî: rahmetini
men yeşâu: dilediği kimse, dilediğine
ve allâhu: ve Allah
zû el fadli: fazl sahibi
el azîmi: büyük


Hasan Basri Çantay
O, kime dilerse rahmetiyle ona imtiyaz verir. Allah en büyük fazl-ü inayet saahibidir.

Ömer Nasuhi Bilmen
Dilediğini rahmetiyle mümtaz kılar. Ve Allah Teâlâ pek büyük fazl sahibidir.

Elmalılı Hamdi Yazır
Rahmetiyle imtiyazı dilediğine bahşeder, daha Allah çok büyük fazıl sahibidir

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Rahmeti ile dilediğine ayrıcalık verir, Allah çok büyük nimet sahibidir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük lütuf ve kerem sahibidir.

Diyanet İşleri (eski)
'Rahmetini dilediğine tahsis eder, Allah büyük, bol nimet sahibidir'.

Diyanet İşleri
O, rahmetini dilediğine has kılar. Allah, büyük lütuf sahibidir.

Diyanet Vakfi
Rahmetini dilediğine ayırır. Allah üstün lütuf sahibidir.

Celal Yıldırım
O, rahmetini dilediğine has kılar, (hakkı, nakdini dilediğine lâyık görür). Allah çok büyük iyilik, nîmet ve yardım sahibidir.

Suat Yıldırım
Rahmetini, nübüvvetini dilediği kuluna has kılar. Allah büyük lütuf ve inâyet sahibidir."

Ali Fikri Yavuz
Allah dilediği kimseye rahmetiyle imtiyaz verir (Peygamberlik veya İslâm dinini bahşeder). Allah çok büyük ihsan sahibidir.

İbni Kesir
Dilediğine rahmetini tahsis eder. Allah, en büyük lütuf sahibidir.

Abdulbaki Gölpınarlı
Dilediğini rahmetiyle tahsis eder ve Allah, büyük bir lütuf ve ihsân sahibidir.

Adem Uğur
Rahmetini dilediğine ayırır. Allah üstün lütuf sahibidir.

Ali Bulaç
O, kime dilerse rahmetini tahsis eder, Allah büyük 'lutuf ve ihsan (fazl)' sahibidir.

Bekir Sadak
«ahmetini diledigine tahsis eder, Allah buyuk, bol nimet sahibidir".

Fizilal-il Kuran
O rahmetini dilediğinin tekeline verir. Hiç kuşkusuz Allah'ın lütfu büyüktür.

Gültekin Onan
O, kime dilerse rahmetini tahsis eder, Tanrı büyük 'lutuf ve ihsan' (fazl) sahibidir.

Muhammed Esed
dilediğine rahmetini bağışlar; ve Allah, lütfunda sınırsızdır."

Şaban Piriş
Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük nimet sahibidir.

Tefhim-ul Kuran
O, kime dilerse rahmetini tahsis eder. Allah büyük 'lutuf ve ihsan (fazl) ' sahibidir.

Ümit Şimşek
O, dilediğini rahmetiyle seçkin kılar. Çünkü Allah pek büyük lütuf sahibidir.

Süleyman Ateş
Rahmetini dilediğine has kılar. Allâh, büyük lutuf ve ikram sâhibidir.

Yaşar Nuri Öztürk
Rahmetini dilediğine özgüler. Allah, büyük lütfun sahibidir.

Edip Yüksel
Rahmetini dilediğine özgü kılar. ALLAH Büyük Lütuf Sahibidir.