hadid suresi 3. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29


هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Huvel evvelu vel âhiru vez zâhiru vel bâtın(bâtınu), ve huve bi kulli şey’in alîm(alîmun).


huve: o
el evvelu: evvel, ilk, tüm varlıklardan önce var olan
ve el âhiru: ve ahir, son, tüm varlıklardan sonra bâki olan
ve ez zâhiru: ve zahir, varlığı alâmetleri tüm varlıklarda görünen
ve el bâtinu: ve bâtın, görülemeyen, gizli olan
ve: ve
huve: o
bi kulli şey'in: herşeyi
alîmun: en iyi bilen


Hasan Basri Çantay
O, hem evveldir, hem âhirdir, hem zaahirdir, hem baatındır. O, herşey'i kemâliyle bilendir.

Ömer Nasuhi Bilmen
(2-3) Göklerin ve yerin mülkü O'nun içindir. Diriltir ve öldürür ve O, her şey üzerine tamamen kâdirdir. O, evveldir ve ahirdir ve zahirdir ve batındır ve O, her şeye alîmdir.

Elmalılı Hamdi Yazır
Odur, evvel-ü âhir ve zâhir-ü bâtın, hem o her şey'e alîmdir

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O, ilk ve sondur; görünen ve görünmeyendir. Hem O her şeyi bilendir!

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
O ilktir, sondur, zahirdir, bâtındır. O herşeyi bilendir.

Diyanet İşleri (eski)
O her şeyden öncedir; kendisinden sonraya hiçbir şeyin kalmayacağı son'dur; varlığı aşikardır; gerçek mahiyeti insan için gizlidir. O her şeyi bilir.

Diyanet İşleri
O, ilk ve sondur. Zâhir ve Bâtın’dır. O, her şeyi hakkıyla bilendir.

Diyanet Vakfi
O ilktir, sondur, zâhirdir, bâtındır. O, her şeyi bilendir.

Celal Yıldırım
O, Evvel'dir (O'ndan önce hiçbir şey yoktur ve O'nun öncesi de yoktur). Âhir'dir (her şey O'nda son bulur, O'nun sonu ve sınırı yoktur). Zâhir'dir (sıfatlarının tezahürüyle, ilim ve kudretinin tecelli ve eserleriyle varlığı ortada açık olarak bilinmektedir). Bâtın'dır (zâtı ve mahiyeti kavranamaz, niceliği ve nasıltığı bilinemez, idrâk edilemez). O, her şeyi bilendir.

Suat Yıldırım
Evvel O’dur, Âhir O. Zahir O’dur, Batın O! O her şeyi hakkıyla bilir.

Ali Fikri Yavuz
O, (her şeyden önce mevcud olan) evveldir; ve (her şey helâk olduktan sonra geriye kalacak) âhirdir. (Varlığı sayısız delillerle) zâhirdir ve (akılların idrak edemiyeceği zatı ise) bâtındır. O, her şeyi bilendir.

İbni Kesir
O; hem Evvel'dir, hem Ahir'dir, hem Zahir'dir, hem Batın'dır. Ve O; her şeyi bilendir.

Abdulbaki Gölpınarlı
Ve odur her şeyden önce var olan ve her şeyden sonra kalan ve her şeye üstün olup delilleriyle bilinen ve her şeyi bilen de duygularla bilinmeyen ve o, her şeyi bilir.

Adem Uğur
O ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir.

Ali Bulaç
O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, her şeyi bilendir.

Bekir Sadak
O her seyden oncedir; kendisinden sonraya hicbir seyin kalmiyacagi son'dur; varligi asikardir; gercek mahiyeti insan icin gizlidir. O her seyi bilir.

Fizilal-il Kuran
O hem ilktir hem sondur; hem açıktır hem gizlidir. O herşeyi bilir.

Gültekin Onan
O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, her şeyi bilendir.

Muhammed Esed
O, İlk ve Sondur; hem Dış Görüntüdür hem İç Gerçeklik ve O, her şeyin bilgisine sahiptir.

Şaban Piriş
İlk ve son O’dur. Ortaya koyan ve gizleyen de O’dur. O, her şeyi bilendir.

Tefhim-ul Kuran
O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Bâtındır. O, her şeyi bilendir.

Ümit Şimşek
Evvel de Odur, Âhir de. Zâhir de Odur, Bâtın da. O herşeyi hakkıyla bilendir.

Süleyman Ateş
O, ilktir (kendisinden önce hiçbir varlık yoktur,) sondur (kendisinden sonra hiçbir varlık yoktur. Her şey yok olurken O kalacaktır,) zâhirdir (delilleriyle varlığı gün gibi açıktır,) bâtındır (zâtının hakikati gizlidir, akıllar O'nun özünü idrak edemez,) O, her şeyi bilendir.

Yaşar Nuri Öztürk
Evvel'dir O, başlangıcı yoktur; Âhir'dir O, sonu yoktur; Zâhir'dir O, her şeyde belirir; Bâtın'dır O, gözlerden gizlenmiştir. Her şeyi en güzel biçimde bilendir o.

Edip Yüksel
O ilktir, sondur. O en dıştakidir, en içtekidir. O her şeyi bilir.