hadid suresi 6. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29


يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Yûlicul leyle fîn nehâri ve yûlicun nehâre fîl leyl(leyli) ve huve alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).


yûlicu: girdirir, sokar
el leyle: gece
fî en nehâri: gündüzün içine
ve yûlicu: ve girdirir, sokar
en nehâre: gündüz
fî el leyl: gecenin içine
ve huve: ve o
alîmun: en iyi bilen
bi zâti: sahip olduğu, ... de olan
es sudûri: göğüsler


Hasan Basri Çantay
O, geceyi gündüzün içerisine sokar, gündüzü de gecenin içine katar. O, sinelerde gizlenen herşey'i hakkıyle bilendir.

Ömer Nasuhi Bilmen
Geceyi gündüze çevirir, gündüzü de geceye çevirir ve O, sinelerde gizli olanları da bihakkın bilendir.

Elmalılı Hamdi Yazır
Geceyi gündüze sokar, gündüzü geceye sokar ve bütün sînelerin künhünü bilir

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Geceyi güdüze sokar, gündüzü geceye sokar; O, sinelerin özünü bilir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü gecenin içine sokar. O, göğüslerin özünü bilir.

Diyanet İşleri (eski)
Geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar; O kalblerde olanı bilendir.

Diyanet İşleri
Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.

Diyanet Vakfi
Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O, kalplerde olanı bilir.

Celal Yıldırım
Geceyi gündüze sokup bağlar, gündüzü de geceye sokup bağlar ; O, göğüslerde duyulup dolaşanı bilir.

Suat Yıldırım
Geceyi gündüze katar, böylece gündüz uzar. Gündüzü geceye katar, böylece gece uzar. Kalplerin künhünü O bilir.

Ali Fikri Yavuz
Geceyi gündüze katar (böylece gündüz uzar), gündüzü de geceye katar (da gece uzar). Hem O, bütün sînelerde saklı olanları bilir.

İbni Kesir
Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. Ve O; göğüslerin özünü bilendir.

Abdulbaki Gölpınarlı
Geceyi kısaltır, bir kısmı gündüz olur ve gündüzü kısaltır, bir kısmı gece olur ve o, gönüllerdekini bilir.

Adem Uğur
Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O, kalplerde olanı bilir.

Ali Bulaç
Geceyi gündüze bağlayıp katar, gündüzü de geceye bağlayıp katar. O, göğüslerin özünde (saklı) olanı bilendir.

Bekir Sadak
Geceyi gunduze katar, gunduzu geceye katar; O kalblerde olani bilendir.

Fizilal-il Kuran
O geceyi gündüze, gündüzü de geceye dönüştürür. O kalplerin özünü bilir.

Gültekin Onan
Geceyi gündüze bağlayıp katar, gündüzü de geceye bağlayıp katar. O, göğüslerin özünde (saklı) olanı bilendir.

Muhammed Esed
O, gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, ve geceyi kısaltarak gündüzü uzatır; ve O, (insanların) kalpler(in)de olanı eksiksiz bilir.

Şaban Piriş
Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O, kalblerin özünü bilir.

Tefhim-ul Kuran
Geceyi gündüze bağlayıp katar, gündüzü de geceye bağlayıp katar. O, göğüslerin özünde (saklı) olanı bilendir.

Ümit Şimşek
O, geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O gönüllerde olanı da bilir.

Süleyman Ateş
Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü gecenin içine sokar. O, göğüslerin özünü bilir.

Yaşar Nuri Öztürk
Geceyi gündüzün içine sokar O; gündüzü de gecenin içine sokar. Göğüslerin sakladıklarını çok iyi bilendir O.

Edip Yüksel
Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O, göğüslerin içindekini bilir.