cinn suresi 21. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28


قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا

Kul innî lâ emliku lekum darren ve lâ reşedâ(reşeden).


kul: de
in-nî: muhakkak ki ben
lâ emliku: ben malik (sahip) değilim
lekum: size
darren: zarar verme
ve lâ: ve değil
raşeden: irşad olma, irşad etme


Hasan Basri Çantay
De ki: «Hakıykat ben sizin için ne bir zarar (yapmak), ne de bir hayır (getirmek kudretine) mâlik değilim».

Ömer Nasuhi Bilmen
De ki: «Doğrusu ben sizin için ne bir zarara ve ne de bir faideye malik değilim.»

Elmalılı Hamdi Yazır
De ki haberiniz olsun ben size kendiliğimden ne bir zarar, ne de bir irşad yapamam

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
De ki: «Haberiniz olsun, ben size kendiliğimden ne bir zarar verebilirim, ne de bir irşad yapabilirim.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
De ki, «Haberiniz olsun, ben size kendiliğimden ne bir zarar verebilirim, ne de bir yol gösterebilirim.»

Diyanet İşleri (eski)
De ki: 'Ben size zarar vermeye de iyilik yapmaya da kadir değilim.'

Diyanet İşleri
De ki: “Şüphesiz ben, size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim.”

Diyanet Vakfi
De ki: Doğrusu ben (kendi başıma) size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim.

Celal Yıldırım
De ki: Ben size ne bir zarara, ne de doğru yolu gösterip yarar sağlamaya mâlik değilim.

Suat Yıldırım
De ki: "Benim size ne zarar vermeye ve ne de en büyük fayda olan hidâyete ulaştırmaya gücüm yeter.

Ali Fikri Yavuz
(Ey Rasûlüm, Mekke halkına) de ki: “- Ben, size, kendiliğimden ne bir zarar, ne de bir fayda yapma kudretine sahib değilim.”

İbni Kesir
De ki: Ben; size zarar vermeye de, iyilik yapmaya da muktedir değilim.

Abdulbaki Gölpınarlı
De ki: Benim, size bir zarar vermeye de gücüm yetmez, sizi doğru yola götürmeye de.

Adem Uğur
De ki: Doğrusu ben (kendi başıma) size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim.

Ali Bulaç
De ki: "Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar, ne de bir yarar (irşad) sağlayabilirim."

Bekir Sadak
De ki: «Ben size zarar vermeye de iyilik yapmaya da kadir degilim.»

Fizilal-il Kuran
De ki: «Ben size ne zarar verebilirim ve ne de fayda sağlayabilirim.»

Gültekin Onan
De ki: "Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar, ne de bir yarar (irşad) sağlayabilirim.

Muhammed Esed
De ki: "Size zarar vermek yahut doğruyu eğriden ayırd etme bilinciyle sizi donatmak benim elimde değildir".

Şaban Piriş
De ki: -Benim size bir zarar vermeye de iyilik etmeye de gücüm yetmez.

Tefhim-ul Kuran
De ki: «Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar, ne de bir yarar (irşad) sağlayabilirim.»

Ümit Şimşek
De ki: Size ne bir zarar vermeye benim gücüm yeter, ne de iyilik yapmaya.

Süleyman Ateş
De ki: "Ben size ne zarar, ne de akıl verme gücüne sâhip değilim."

Yaşar Nuri Öztürk
De ki: "Ben size zarar verme gücüne de ışık ve aydınlık verme gücüne de sahip değilim."

Edip Yüksel
De ki, 'Ben size ne bir zarar ne de bir yarar verme gücüne sahip değilim.'