cinn suresi 26. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28


عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا

Âlimul gaybi fe lâ yuzhiru alâ gaybihî ehadâ(ehaden).


âlimu: âlim, bilen
el gaybi: gayb, gizli olan, görünmeyen
fe: artık, bu sebeple
lâ yuzhiru: zahir etmez, bildirmez
alâ gaybi-hî: gaybını
ehaden: birisi, bir kimse


Hasan Basri Çantay
(O bütün) ğaybı bilendir. Öyle ki gaybına kimseyi muttali etmez O.

Ömer Nasuhi Bilmen
O, gaybı bilendir, fakat gaybı üzerine bir kimseyi apaçık haberdar etmez.

Elmalılı Hamdi Yazır
O bütün gaybi bilir, fakat gaybına kimseyi apaçık agâh etmez.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O bütün gaybı bilir, fakat gaybına kimseyi apaçık vakıf kılmaz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
O bütün gaybı bilir. Fakat gaybını hiç kimseye açmaz.

Diyanet İşleri (eski)
Görülmeyeni bilen Allah, görülmeyene kimseyi muttali kılmaz.

Diyanet İşleri
O, gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez.

Diyanet Vakfi
O bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz;

Celal Yıldırım
O, gaybı bilendir. Gaybına kimseyi muttali' kılmaz.

Suat Yıldırım
(26-28) O bütün gaybı bilir. Fakat gayplarını kimseye açmaz. Ancak, bildirmeyi dilediği bir elçiye bildirir. Bu durumda (mesajı korumak için) o elçisinin önüne ve arkasına gözetleyiciler yerleştirir. Böylece (Allah) elçilerinin, Rab’lerinin mesajlarını gereğince tebliğ ettiklerini bilmek (yani fiilen görmek) ister. Doğrusu Allah, kullarının nezdinde ne var, ne yoksa her şeyi ilmiyle ihata etmiş, her şeyi bir bir kaydetmiştir.

Ali Fikri Yavuz
O, bütün gaybi bilendir; gaybe dair ilmini ise, hiç kimseye açmaz.

İbni Kesir
Gaybı bilendir. Gaybını kimseye açıklamaz.

Abdulbaki Gölpınarlı
Gizliyi bilen odur, gizlediği şey de hiçbir kimseye açılmaz.

Adem Uğur
O bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz;

Ali Bulaç
O, gaybı bilendir. Kendi gaybını (görülmez bilgi hazinesini) kimseye açık tutmaz (ona muttali kılmaz.)

Bekir Sadak
Gorulmeyeni bilen Allah, gorulmeyene kimseyi muttali kilmaz.

Fizilal-il Kuran
Gaybın bilgisi O'nun tekelindedir. O gaybın sırlarını hiç kimseye açmaz.

Gültekin Onan
O, gaybı bilendir. Kendi gaybını kimseye açık tutmaz (ona muttali kılmaz.)

Muhammed Esed
(Yalnız) O bilir yaratılmışların kavrayış sınırlarının ötesindekini ve hiç kimseye açmaz Kendi erişilmez derinlikteki sırlarını,

Şaban Piriş
(26-27) Gaybı bilen, gaybını elçisinden razı olduğu dışında hiç kimseye açıklamaz. Çünkü o, onun önünden ve arkasından gözcüler koyar.

Tefhim-ul Kuran
O, gaybi bilendir. Kendi gaybını (görülmez bilgi hazinesini) kimseye açık tutmaz (ona muttali kılmaz).

Ümit Şimşek
Gaybı bilen Odur; hiç kimseye gayb bilgisini açık bir şekilde bildirmez.

Süleyman Ateş
Gaybı bilen O'dur. Gizli bilgisini kimseye göstermez.

Yaşar Nuri Öztürk
Gaybı bilendir O. Gaybı konusunda hiç kimseyi yardımcı yapmıyor.

Edip Yüksel
O geleceği bilendir; ve O sırrını hiç kimseye göstermez.