muddessir suresi 2. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56


قُمْ فَأَنذِرْ

Kum fe enzir.


kum: kalk
fe: bundan sonra, artık
enzir: uyar


Hasan Basri Çantay
kalk, artık (kâfirleri azâb ile) korkut.

Ömer Nasuhi Bilmen
Kalk artık korkut.

Elmalılı Hamdi Yazır
Kalk artık inzar et

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
kalk artık uyar,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Kalk artık uyar.

Diyanet İşleri (eski)
Kalk da uyar.

Diyanet İşleri
Kalk da uyar.

Diyanet Vakfi
Kalk, ve (insanları) uyar.

Celal Yıldırım
Kalk da (yanlış yolda olanları) uyar.

Suat Yıldırım
(1-10) Ey örtüye bürünen! (İnziva arzu eden!) Ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut, maddî manevî kirlerden arın, pis ve murdar olan her şeyden kaçın! Verdiğini çok bularak minnet etme! Rabbinin yolunda sabret! Sûr’a üflendiği gün, Doğrusu, o çok çetin bir gün! Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün!

Ali Fikri Yavuz
Kalk da (kavmini Allah’ın azabı ile) korkut; (iman etmezlerse azaba uğrıyacaklarını kendilerine haber ver).

İbni Kesir
Kalk ve uyar.

Abdulbaki Gölpınarlı
Kalk da korkut.

Adem Uğur
Kalk, ve (insanları) uyar.

Ali Bulaç
Kalk (ve) bundan böyle uyar.

Bekir Sadak
Kalk da uyar.

Fizilal-il Kuran
Kalk da uyar.

Gültekin Onan
Kalk (ve) bundan böyle uyar.

Muhammed Esed
Kalk ve uyar!

Şaban Piriş
Kalk ve uyar.

Tefhim-ul Kuran
Kalk (ve) bundan böyle uyarıp korkut.

Ümit Şimşek
Kalk ve uyar.

Süleyman Ateş
Kalk, uyar.

Yaşar Nuri Öztürk
Kalk da uyar!

Edip Yüksel
Kalk ve uyar.