nebe suresi 30. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40


فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا

Fe zûkû felen nezîdekum illâ azâbâ(azâben).


fe: o zaman, haydi, artık
zûkû: tadın
fe: o zaman, haydi, artık
len nezîde-kum: size artırmayacağız
illâ: den başka
azâben: azap


Hasan Basri Çantay
(Onlara şöyle denilir:) «İşte tadın (cezanızı)! Artık size azâb (ınız) ı artırmakdan başka bir şey yapmayacağız».

Ömer Nasuhi Bilmen
Artık tadınız, imdi size azaptan başkasını artırmayacağız.

Elmalılı Hamdi Yazır
Artık tadınız, artık size azâb artırmaktan başka bir şey yapacak değiliz

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Artık tadın! Artık, azabınızı artırmaktan başka birşey yapacak değiliz!

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
(Onlara): «Şimdi tadın (cezanızı). Artık size azabınızı artırmaktan başka bir şey yapmayacağız» (denir).

Diyanet İşleri (eski)
Şöyle deriz: 'Artık tadınız, bundan böyle size azabdan başka bir şey artırmayız.'

Diyanet İşleri
Kâfirlere şöyle denilir: “Şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız.”

Diyanet Vakfi
Tadın! Bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız.

Celal Yıldırım
Artık hep (bu azabı) tadın, size elbette azâbdan başka bir şey artırmıyacağız.

Suat Yıldırım
Onun için onlara şöyle diyeceğiz: Yaptığınız kötülüklerin meyvelerini tadın! Artık Bizden sizin azabınızı artırmaktan başka bir şey beklemeyin.

Ali Fikri Yavuz
(O kâfirlere şöyle denilir): Şimdi tadın, artık size azap artırmaktan başka bir şey yapacak değiliz.

İbni Kesir
Öyleyse tadınız, bundan böyle size azabdan başka bir şey artırmayız.

Abdulbaki Gölpınarlı
Artık tadın, ancak azâbınızı arttırırız sizin.

Adem Uğur
Tadın! Bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız.

Ali Bulaç
Şimdi tadın. Size artık azabtan başkasını arttırmayacağız;

Bekir Sadak
soyle deriz: «Artik tadiniz, bundan boyle size azabdan baska bir sey artirmayiz."*

Fizilal-il Kuran
Şimdi tadın, artık size azabtan başka bir şeyi artırmıyacağız.

Gültekin Onan
Şimdi tadın. Size artık azabtan başkasını arttırmayacağız;

Muhammed Esed
(Ve onlara şöyle diyeceğiz:) "O halde, (yaptığınız kötülüklerin meyvelerini) tadın, artık size şiddetli azaptan başka bir şey vermeyeceğiz!"

Şaban Piriş
-İşte, tadına bakın, size azaptan başka bir şey artırmayacağız.

Tefhim-ul Kuran
Şimdi tadın. Size artık azabtan başkasını artırmayacağız;

Ümit Şimşek
İşte, tadın; size azaptan başka birşey arttırmayız.

Süleyman Ateş
"Şimdi tadın (yaptıklarınızın tadını), artık size azâbdan başka bir şey artırmayacağız!

Yaşar Nuri Öztürk
"Hadi, tadıverin! Size azaptan başka bir şey asla artırmayacağız."

Edip Yüksel
Öyleyse tadın, sizin sadece cezanızı arttıracağız.