infitar suresi 8. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19


فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ

Fî eyyi sûretin mâ şâe rekkebek(rekkebeke).


fî eyyi sûretin: hangi surette
: şey
şâe: diledi
rakkebe-ke: terkip etti, tertip etti, farklı şeyleri biraraya getirdi


Hasan Basri Çantay
Seni dilediği herhangi bir suretde terkîb edendir O.

Ömer Nasuhi Bilmen
(7-8) O Rabbin ki, seni yarattı, sonra seni düzeltti de mutedil bir halde kıldı. Dilediği bir surette seni terkip etti.

Elmalılı Hamdi Yazır
Dilediği her hangi bir surette terkîb etti

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Seni dilediği herhangi bir biçimde oluşturdu.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Seni dilediği her hangi bir şekilde parçalardan oluşturdu.

Diyanet İşleri (eski)
(6-8) Ey insanoğlu! Seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkip eden, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?

Diyanet İşleri
(6-8) Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?

Diyanet Vakfi
(6-8) Ey insan! Seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?

Celal Yıldırım
Dilediği herhangi bir şekilde sana çeki-düzen vermiştir.

Suat Yıldırım
Ve seni dilediği bir surette terkib eden?

Ali Fikri Yavuz
Seni, muhtelif suretlerden dilediği bir şekilde terkib eyledi.

İbni Kesir
Seni istediği şekilde terkib etmiştir.

Abdulbaki Gölpınarlı
Dilediği sûrete de benzetti seni.

Adem Uğur
Seni istediği her hangi bir şekilde parçalardan oluşturdu.

Ali Bulaç
Dilediği bir surette seni tertib etti.

Bekir Sadak
(6-8) Ey insanoglu! Seni yaratip sonra sekil veren, duzenleyen, mutenasip kilan, istedigi sekilde seni terkip eden, cok comert olan Rabbine karsi seni aldatan nedir?

Fizilal-il Kuran
Dilediği biçimde sana şekil veren Rabbine.

Gültekin Onan
Dilediği bir surette seni tertib etti.

Muhammed Esed
ve seni dilediği şekilde bir araya getiren (Rabbinden)?

Şaban Piriş
O, seni dilediği sûrette tertip etti.

Tefhim-ul Kuran
Dilediği bir surette seni tertib etti.

Ümit Şimşek
Kendi dilediği gibi sana bir suret verdi.

Süleyman Ateş
Seni(n organlarını) dilediği şekilde birbirine ekledi.

Yaşar Nuri Öztürk
Dilediği herhangi bir biçimde seni oluşturdu.

Edip Yüksel
Dilediği bir biçimde seni oluşturdu.