infitar suresi 9. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19


كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ

Kellâ bel tukezzibûne bid dîn(dîni).


kellâ: hayır
bel: aksine, bilâkis
tukezzibûne: siz yalanlıyorsunuz
bi ed dîni: dîni


Hasan Basri Çantay
Hayır (siz Allahın keremine de mağrur olmuyorsunuz). Bil'akis dîni yalan sayıyorsunuz.

Ömer Nasuhi Bilmen
Hayır hayır..Siz belki dini yalanlıyorsunuz.

Elmalılı Hamdi Yazır
Hayır hayır, doğrusu siz dîni tekzîb ediyor, cezaya inanmıyorsunuz

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Hayır, hayır, doğrusu siz dini yalanlıyor, cezaya inanmıyorsunuz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Hayır hayır, siz cezayı yalanlıyorsunuz.

Diyanet İşleri (eski)
Hayır, hayır; doğrusu siz dini yalanlıyorsunuz.

Diyanet İşleri
Hayır, hayır! Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz.

Diyanet Vakfi
(9-12) Hayır! Bütün bunlara rağmen siz yine de dini yalanlıyorsunuz. Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar, yapmakta olduklarınızı bilir.

Celal Yıldırım
Hayır, hayır; siz dini yalanlıyorsunuz (ceza ve mükâfat gününe inanmıyorsunuz).

Suat Yıldırım
Hayır, yanlış yapıyorsunuz! Siz tutup dini, dirilip hesap vermeyi yalan sayıyorsunuz.

Ali Fikri Yavuz
Hayır, (siz sadece Allah’ın keremini inkâr etmiyorsunuz.) daha doğrusu siz, hesab ve ceza gününü inkâr ediyorsunuz.

İbni Kesir
Hayır; bilakis siz, dini yalan sayıyorsunuz.

Abdulbaki Gölpınarlı
İş, sandığınız gibi değil, hayır siz cezâ gününü de yalanlıyorsunuz.

Adem Uğur
Hayır! Siz yine de dini yalanlıyorsunuz.

Ali Bulaç
Asla, hayır; siz dini yalanlıyorsunuz;

Bekir Sadak
Hayir, hayir; dogrusu siz dini yalanliyorsunuz.

Fizilal-il Kuran
Hayır! Aksine siz dini yalanlıyorsunuz.

Gültekin Onan
Asla, hayır; siz dini yalanlıyorsunuz;

Muhammed Esed
Hayır, (ey insanlar,) siz (Allah'ın) hükmünü yalanla(maya ne zaman kalkıştıysanız Allah'tan uzaklaş)tınız!

Şaban Piriş
Hayır, aksine dini/hesabı yalanlıyorsunuz.

Tefhim-ul Kuran
Asla, Hayır; siz dini yalanlıyorsunuz;

Ümit Şimşek
Heyhat! Siz dini yalan sayıyorsunuz.

Süleyman Ateş
Hayır, (bu gururunuzun sebebi şudur) siz cezâ (görme)yi yalanlıyorsunuz.

Yaşar Nuri Öztürk
Hayır, iş sanıldığı gibi değil! Siz dini yalanlıyorsunuz.

Edip Yüksel
Doğrusu, siz, dini yalanlıyorsunuz.