fecr suresi 8. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30


الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ

Elletî lem yuhlak misluhâ fîl bilâd(bilâdi).


elletî: o ki
lem yuhlak: yaratılmadı
mislu-hâ: onun misli, benzeri, eşi
: içinde, arasında
el bilâdi: beldeler, ülkeler


Hasan Basri Çantay
Ki o, şehirlerde bir benzeri yaratılmayandı,

Ömer Nasuhi Bilmen
Bir belde (ahalisi) ki, o beldenin bir misli beldeler arasında yaratılmamıştı.

Elmalılı Hamdi Yazır
Ki o beldeler içinde misli yaradılmamıştı

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
ki, o ülkeler içinde bir benzeri yaratılmamıştı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.

Diyanet İşleri (eski)
(6-8) Rabbinin, hiçbir memlekette benzeri ortaya konmayan sütunlara sahip İrem şehrinde oturan Ad milletine ne ettiğini görmedin mi?

Diyanet İşleri
(6-10) (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi?

Diyanet Vakfi
(6-14) Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.

Celal Yıldırım
Öyle ki onun şehirler içinde bir benzeri yaratılmamıştı.

Suat Yıldırım
(6-10) Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Âd milletine. Vâdideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine, Çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun’a, Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?

Ali Fikri Yavuz
Öyle bir kavim ki, memleketler içinde (boy ve kuvvetçe), onun gibisi yaratılmamıştı.

İbni Kesir
Ki o, şehirlerde bir benzeri yaratılmayandı.

Abdulbaki Gölpınarlı
Öylesine bir şehirdi ki yaratılmamıştı eşi şehirler arasında.

Adem Uğur
Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı,

Ali Bulaç
Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.

Bekir Sadak
(6-8) Rabbinin, hicbir memlekette benzeri ortaya konmayan sutunlara sahip Irem sehrinde oturan Ad milletine ne ettigini gormedin mi?

Fizilal-il Kuran
Ki ülkeler arasında onun eşi yaratılmamıştı.

Gültekin Onan
Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.

Muhammed Esed
ki bütün o topraklarda bir benzeri inşa edilmemişti?

Şaban Piriş
Ve şehirler arasında bir benzeri yaratılmamıştı..

Tefhim-ul Kuran
Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.

Ümit Şimşek
(7-8) Ve beldeler arasında bir benzeri yaratılmamış, yüksek binalarla dolu İrem'e?

Süleyman Ateş
Ki ülkeler arasında onun eşi yaratılmamıştı.

Yaşar Nuri Öztürk
Ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.

Edip Yüksel
Hiç bir ülkede eşi ortaya konmamıştı?