fecr suresi 17. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30


كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ

Kellâ bel lâ tukrimûnel yetîm(yetîme).


kellâ: hayır
bel: bilâkis
lâ tukrimûne: ikram etmiyorsunuz, iyilik ve ihsanda bulunmuyorsunuz
el yetîme: yetim


Hasan Basri Çantay
Hayır. Siz bil'akis yetime iyilik etmezsiniz.

Ömer Nasuhi Bilmen
Yok, yok. Belki siz yetime ikram etmezsiniz.

Elmalılı Hamdi Yazır
Hayır hayır doğrusu siz yetîme ikram etmiyorsunuz

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Hayır, hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Hayır hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz.

Diyanet İşleri (eski)
Hayır; yetime karşı cömert davranmıyorsunuz.

Diyanet İşleri
Hayır, hayır! Yetime ikram etmiyorsunuz.

Diyanet Vakfi
(17-20) Hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz, yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helâl demeden mirası yiyorsunuz. Malı aşırı biçimde seviyorsunuz.

Celal Yıldırım
Hayır, hayır; siz yetîme ikramda bulunmuyorsunuz.

Suat Yıldırım
Hayır! (Siz Allah’tan hep ikramı devam ettirmesini istersiniz ama,) yetime değer vermezsiniz!

Ali Fikri Yavuz
Hayır, (iyilik zenginlikle, ihanet fakirlikle değildir. İyilik ve fenalık, itaat ve isyan iledir). Doğrusu siz, yetime ikram etmezsiniz, (miras hakkını vermezsiniz).

İbni Kesir
Hayır; doğrusu siz, yetime ikram etmezsiniz.

Abdulbaki Gölpınarlı
İş öyle değil, hayır; siz, ne yetîmi ağırlıyorsunuz.

Adem Uğur
Hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz,

Ali Bulaç
Hayır; aksine, siz yetime ikram etmiyorsunuz.

Bekir Sadak
Hayir; yetime karsi comert davranmiyorsunuz.

Fizilal-il Kuran
Hayır yetime karşı cömert davranmıyorsunuz.

Gültekin Onan
Hayır; aksine, siz yetime ikram etmiyorsunuz.

Muhammed Esed
Ama hayır, hayır, (ey insanlar, bütün yaptıklarınızı ve yapmadıklarınızı bir düşünün:) siz yetime karşı cömert değilsiniz,

Şaban Piriş
-Hayır, yetime ikramda bulunmuyorsunuz.

Tefhim-ul Kuran
Hayır; aksine, siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz.

Ümit Şimşek
Hayır, siz yetime ikram etmiyorsunuz.

Süleyman Ateş
Hayır, doğrusu siz (Allah'tan ikrâm bekliyorsunuz ama kendiniz) yetime ikrâm etmiyorsunuz.

Yaşar Nuri Öztürk
Doğrusu şu ki, siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz.

Edip Yüksel
Hayır! Doğrusu siz öksüze cömert davranmıyorsunuz?