kevser suresi 3. Ayet

1 . 2 . 3


إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

İnne şânieke huvel ebter(ebteru).


inne: muhakkak
şânie-ke: sana buğzetti
huve: o
el ebteru: ebter, soyu kesik


Hasan Basri Çantay
Sana buğzeden (yok mu? İşte asıl) zürriyetsiz olan şübhesiz Odur.

Ömer Nasuhi Bilmen
Muhakkak ki o sana buğz edendir, (asıl) ebter (olan).

Elmalılı Hamdi Yazır
doğrusu sana buğz edendir ebter.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Muhakkak ki sonu kesik olan, sana buğzedendir.

Diyanet İşleri (eski)
Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

Diyanet İşleri
Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir.

Diyanet Vakfi
(1-3) (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

Celal Yıldırım
Asıl soyu kesilen, ismi unutulan, sana kin besleyip düşmanlık eden kimsedir.

Suat Yıldırım
Doğrusu, seni kötüleyendir ebter!

Ali Fikri Yavuz
Doğrusu, sana (evlâdsız, nesli kesik deyip) dil uzatandır; hayırsız nesli kesik...

İbni Kesir
Sana buğzeden; şüphesiz ki zürriyetsiz olan, işte odur.

Abdulbaki Gölpınarlı
Şüphesiz, sana buğzeden yok mu, odur nesli kesilen.

Adem Uğur
Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

Ali Bulaç
Doğrusu, asıl ebter (soyu kesik) olan sana kin duyandır.

Bekir Sadak
Dogrusu adi sani ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir. *

Fizilal-il Kuran
Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan sana kin tutan kimsedir.

Gültekin Onan
Doğrusu, asıl ebter (soyu kesik) olan sana kin duyandır.

Muhammed Esed
Şu gerçek ki, senden nefret eden, (her türlü iyilik ve güzellikten) kesilmektedir!

Şaban Piriş
Gerçek şu ki sana kin besleyen /düşmanının soyu kesiktir.

Tefhim-ul Kuran
Senin düşmanın, asıl sonu kesik (ebter) olandır.

Ümit Şimşek
Asıl soyu kesik olan, sana kin besleyendir.

Süleyman Ateş
Asıl sonu kesik olan, sana buğzedendir.

Yaşar Nuri Öztürk
Kuşkun olmasın ki ebter/soyu kesik, seni kötüleyenin ta kendisidir!

Edip Yüksel
Asıl mahfolacak olanlar sana kin duyanlardır.