tebbet+mesed suresi 5. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5


فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ

Fî cîdihâ hablun min mesed(mesedin).


fî cîdi-hâ: onun boynunda vardır
hablun: ip
min mesedin: bükülmüş liften


Hasan Basri Çantay
(Karısının) boynunda bükülmüş bir ip de olduğu halde.

Ömer Nasuhi Bilmen
Boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde (ateşe atılacaktır).

Elmalılı Hamdi Yazır
Gerdanında bir ip ki fitillisinden

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Gerdanında fitillisinden bir ip olduğu halde.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Boynunda da hurma lifinden bir ip olacaktır.

Diyanet İşleri (eski)
(4-5) Karısı da, boynunda bir ip olduğu halde ona odun taşıyacaktır.

Diyanet İşleri
(4-5) Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu hâlde sırtında odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir).

Diyanet Vakfi
(1-5) Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da (ateşe girecek).

Celal Yıldırım
Boynunda bükük bir urgan olduğu halde !.

Suat Yıldırım
(4-5) Eşi de boynunda bükülmüş urgan olarak, o ateşe odun taşıyacak.

Ali Fikri Yavuz
Boynunda bükülmüş bir ip (zincir) olduğu halde...

İbni Kesir
Boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde.

Abdulbaki Gölpınarlı
Hurma lifinden örülmüş bir ip de güzelim boynunda.

Adem Uğur
Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde.

Ali Bulaç
Boynuna bükülmüş bir ip (bağlanmış) olarak.

Bekir Sadak
(4-5) Karisi da, boynunda bir ip oldugu halde ona odun tasiyacaktir. *

Fizilal-il Kuran
Boynunda sağlam hurma lifinden örülmüş bir ip bulunacaktır.

Gültekin Onan
Boynuna bükülmüş bir ip (bağlanmış) olarak.

Muhammed Esed
(o ki,) boynunda bükülmüş iplerden bir halat (taşır)!

Şaban Piriş
Boynunda hurma lifinden bir ip ile..

Tefhim-ul Kuran
Boynuna bükülmüş bir ip (bağlanmış) olarak.

Ümit Şimşek
Boynunda liften örülmüş urganıyla.

Süleyman Ateş
Boynunda hurma lifinden bir ip olacaktır.

Yaşar Nuri Öztürk
Gerdanında bir ip olacaktır onun, en sağlam fitillisinden...

Edip Yüksel
Boynunda, dikenlerden/liften örülmüş bir ip bulunduğu (kötülükleri boynuna dolanmış) halde...