nas suresi 5. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6


الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ

Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs(nâsi).


ellezî: ki o
yuvesvisu: vesvese verir
fî sudûri: göğüslere
en nâsi: insanlar


Hasan Basri Çantay
ki o, insanların göğüslerine dâima vesvese verendir.

Ömer Nasuhi Bilmen
«Ki O, nâsın göğüslerinde vesvesede bulunur.»

Elmalılı Hamdi Yazır
Ki vesvese verir sinelerinde nâsın

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
ki, insanların sinelerine vesvese verir durur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

Diyanet İşleri (eski)
(1-6) De ki: 'İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Tanrısı, insanların Hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım.'

Diyanet İşleri
(1-6) De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sığınırım.”

Diyanet Vakfi
(1-6) De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah'ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!

Celal Yıldırım
(1-2-3-4-5-6) De ki: İnsanların Rabbına, insanların (yegâne) hükümdarına, insanların Tanrısına: Cinlerden ve insanlardan, insanların kalblerine vesvese verip (Allah anılınca da) sinsice geri çekilen vesve-secinin şerrinden sığınırım..

Suat Yıldırım
O ki insanların kalplerine vesvese verir,

Ali Fikri Yavuz
Öyle bir şeytan ki, insanların kalblerine vesvese verir.

İbni Kesir
Ki o, insanların kalblerine hep vesvese verir.

Abdulbaki Gölpınarlı
Öylesine ki insanların gönüllerine vesveseler sokar.

Adem Uğur
O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.

Ali Bulaç
Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar);

Bekir Sadak
(1-6) De ki: «Insanlardan ve cinlerden ve insanlarin gonullerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin serrinden, insanlarin Tanrisi, insanlarin Hukumrani ve insanlarin Rabbi olan Allah'a siginirim."*

Fizilal-il Kuran
O ki insanların göğüslerine kötü düşünceleri fısıldar.

Gültekin Onan
Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir.

Muhammed Esed
insanların kalbine fısıldayan;

Şaban Piriş
İnsanların gönüllerine vesvese sokan ..

Tefhim-ul Kuran
Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar);

Ümit Şimşek
(4-5) İnsanların kalbine kötülük fısıldayan sinsi vesvesecinin şerrinden,

Süleyman Ateş
O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.

Yaşar Nuri Öztürk
İnsanların göğüslerine kuşkular, kuruntular sokar o;

Edip Yüksel
'Onlar halkın göğsüne fısıldarlar.'