nas suresi 6. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6


مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ

Minel cinneti ven nâs(nâsi).


min(e) el cinneti: cinlerden
ve en nâsi: ve insanlar


Hasan Basri Çantay
(O şeytan) gerek cinden, gerek insandan (olsun).

Ömer Nasuhi Bilmen
«(O vesvese veren) Gerek cinden ve gerek insandan (olsun, hepsinden de Allah'a iltica etmelidir).»

Elmalılı Hamdi Yazır
Gerek cinden gerekse ins

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olsun).»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Diyanet İşleri (eski)
(1-6) De ki: 'İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Tanrısı, insanların Hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım.'

Diyanet İşleri
(1-6) De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sığınırım.”

Diyanet Vakfi
(1-6) De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah'ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!

Celal Yıldırım
(1-2-3-4-5-6) De ki: İnsanların Rabbına, insanların (yegâne) hükümdarına, insanların Tanrısına: Cinlerden ve insanlardan, insanların kalblerine vesvese verip (Allah anılınca da) sinsice geri çekilen vesve-secinin şerrinden sığınırım..

Suat Yıldırım
O şeytan, cinlerden de olur, insanlardan da olur.

Ali Fikri Yavuz
(O şeytan), cinlerden de olur, insanlardan da...

İbni Kesir
Gerek cinnlerden, gerek insanlardan.

Abdulbaki Gölpınarlı
Cinden olsun, insandan olsun, bu çeşit kişilerin şerrinden.

Adem Uğur
Gerek cinlerden, gerek insanlardan (olan bütün vesvesecilerin şerrinden) Allah'a sığınırım!

Ali Bulaç
Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olan her hannas'tan Allah'a sığınırım).

Bekir Sadak
(1-6) De ki: «Insanlardan ve cinlerden ve insanlarin gonullerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin serrinden, insanlarin Tanrisi, insanlarin Hukumrani ve insanlarin Rabbi olan Allah'a siginirim."*

Fizilal-il Kuran
Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Gültekin Onan
Gerek cinlerden, gerekse insanlardan...

Muhammed Esed
görünmez güçler(in) ve insanlar(ın bütün ayartmaların)dan".

Şaban Piriş
Cinlerden ve insanlardan!

Tefhim-ul Kuran
Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olan her hannas'tan Allah'a sığınırım).

Ümit Şimşek
Cin ve insandan olan bütün şeytanların şerrinden.

Süleyman Ateş
Gerek cinlerden, gerek insanlardan (olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım).

Yaşar Nuri Öztürk
Cinlerden de insanlardan da olur o!"

Edip Yüksel
'Onlar hem cinlerden hem de halktandır.'