maide suresi 102. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 . 100 . 101 . 102 . 103 . 104 . 105 . 106 . 107 . 108 . 109 . 110 . 111 . 112 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 119 . 120


قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَافِرِينَ

Kad seelehâ kavmun min kablikum summe asbahû bihâ kâfirîn(kâfirîne).


kad seele-hâ: onu sormuştu
kavmun: bir kavim, topluluk
min kabli-kum: sizden önce
summe asbahû: sonra oldular
bi- hâ: onunla
kâfirîne: kâfirler


Hasan Basri Çantay
Sizden evvel de bir kavm onları sordu da sonra o yüzden kâfirler oldular.

Ömer Nasuhi Bilmen
Filvaki öyle şeyleri sizden evvel bir kavim sordu da sonra o sebeple kâfir oldular.

Elmalılı Hamdi Yazır
Filvakı' öyle mes'eleleri sizden evvel bir kavm sordu da sonra o yüzden kâfir oldular

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Nitekim, böyle meseleleri sizden evvel bir topluluk sordu da sonra bu yüzden kafir oldular.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Sizden önce gelen bir kavim bunları sormuştu da sonra inkâr etmişti.

Diyanet İşleri (eski)
Sizden önce bir millet onları sormuştu, sonra da onları inkar etmişlerdi.

Diyanet İşleri
Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da sonra o yüzden kâfir oldu.

Diyanet Vakfi
Sizden önce de bir toplum onları sormuş, sonra da bunları inkâr eder olmuştu.

Celal Yıldırım
Sizden önce bir millet de onları sormuştu, sonra da o yüzden kâfir olmuşlardı.

Suat Yıldırım
Sizden önce bir topluluk o kabîl şeyleri sormuş, sonra da onlar sebebiyle kâfir olmuşlardı.

Ali Fikri Yavuz
Doğrusu, sizden önce bir kavim, öyle (lüzumsuz) şeyleri sordu da, sonra o yüzden kâfir oldular.

İbni Kesir
Sizden önce bir kavim onları sormuştu da, sonra o sebeple kafirler olmuştu.

Abdulbaki Gölpınarlı
Sizden önce de bir kavim onları sordu da sonra kâfir oluverdi.

Adem Uğur
Sizden önce de bir toplum onları sormuş, sonra da bunları inkâr eder olmuştu.

Ali Bulaç
Sizden önce bir topluluk onu sormuştu da sonra kafirler olmuşlardı.

Bekir Sadak
Sizden once bir millet onlari sormustu, sonra da onlari inkar etmislerdi.

Fizilal-il Kuran
Sizden önceki bir ümmet böyle konuları sordu, fakat sonra bunlar yüzünden kafir oldular.

Gültekin Onan
Sizden önce bir topluluk onu sormuştu da sonra kafir olmuşlardı.

Muhammed Esed
Sizden önceki insanlar da böyle sorular sormuş ve sonuçta hakikati inkara varmışlardı.

Şaban Piriş
Sizden önce gelen bir toplum onu sordu sonra da onu inkar ettiler.

Tefhim-ul Kuran
Sizden önce bir topluluk onu sormuştu da sonra kâfirler olmuşlardı.

Ümit Şimşek
Sizden önce bir topluluk böyle şeyleri sormuş, sonra da sordukları şeyler yüzünden kâfir olmuştu.

Süleyman Ateş
Sizden önce gelen bir toplum da onları sormuştu da sonra onları tanımaz olmuşlardı.

Yaşar Nuri Öztürk
Sizden önceki bir toplum da onları sormuştu; sonra tutup hepsini inkâr ettiler.

Edip Yüksel
Sizden önce bir topluluk o tip soruları sordu da, o sorularından dolayı inkarcı oldular.