adiyat suresi 1. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11


وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا

Vel âdiyâti dabhâ(dabhan).


ve: andolsun
el âdiyâti: koşanlar
dabhan: nefes nefese


Hasan Basri Çantay
Andolsun o harıl harıl koşan (at) lara,

Ömer Nasuhi Bilmen
(1-2) Andolsun o hızlı hızlı koşanlara. Sonra o çarparak ateş saçanlara.

Elmalılı Hamdi Yazır
O harıl harıl koşular koşan

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Andolsun o harıl harıl koşular koşanlara,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
O harıl harıl (savaşa) koşanlara,

Diyanet İşleri (eski)
And olsun Allah yolunda koştukça koşanlara;

Diyanet İşleri
(1-6) Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.

Diyanet Vakfi
(1-8) Harıl harıl koşanlara, (nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara, (ansızın) sabah baskını yapanlara, orada tozu dumana katanlara, derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki insan, Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür.

Celal Yıldırım
Harıl harıl, nefes nefese boyunlarını uzatarak koşan atlara (veya hac cihetine yönelen develere),

Suat Yıldırım
Gazilerin nefes nefese koşan,

Ali Fikri Yavuz
And olsun, soluyarak koşanlara (gazilerin atlarına),

İbni Kesir
Andolsun; o koştukça koşanlara,

Abdulbaki Gölpınarlı
Andolsun soluya soluya koşanlara.

Adem Uğur
Harıl harıl koşanlara,

Ali Bulaç
Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun,

Bekir Sadak
And olsun Allah yolunda kostukca kosanlara;

Fizilal-il Kuran
Andolsun Allah yolunda koştukça koşanlara,

Gültekin Onan
Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun,

Muhammed Esed
Ooo! Nefes nefese koşan binek atları,

Şaban Piriş
Andolsun, soluya soluya koşanlara ..

Tefhim-ul Kuran
Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun,

Ümit Şimşek
And olsun nefes nefese koşanlara,

Süleyman Ateş
Andolsun nefesleriyle (güp güp) ses çıkararak koşan (at)lara,

Yaşar Nuri Öztürk
Yemin olsun soluyuşlarıyla ses çıkararak koşanlara/nefes nefese saldıranlara,

Edip Yüksel
Andolsun soluyarak aşanlara,