tekasur suresi 1. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8


أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ

Elhâkumut tekâsur(tekâsuru).


elhâ-kum (u): sizi oyaladı
et tekâsuru: çoklukla (mal, mülk, evlât ile) övünme


Hasan Basri Çantay
Sizi çoklukla böbürleniş, (o derecede) oyaladı (ki),

Ömer Nasuhi Bilmen
(1-2) Sizi o çokluk kuruntusu oyaladı. Tâ ki, kabirleri ziyaret ediverdiniz.

Elmalılı Hamdi Yazır
Oyaladı o çokluk kuruntusu sizleri

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O çokluk kuruntusu sizleri oyaladı,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
(1-2) Çoklukla övünmek, sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı.

Diyanet İşleri (eski)
(1-2) Çoğunluk olmak iddianız sizi o kadar meşgul etti ki, mezarları ziyaretle oradakileri de sayacak kadar oldunuz.

Diyanet İşleri
(1-2) Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı.

Diyanet Vakfi
(1-2) Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki, nihayet kabirleri ziyaret ettiniz.

Celal Yıldırım
Çokluk kuruntusu sizi o kadar oyaladı ki,

Suat Yıldırım
Dünyalıklarla böbürlenmek, oyaladı sizleri.

Ali Fikri Yavuz
Soy-sopunuzla öğünmek, sizi (Allah’a ibadet etmekten) öyle meşgul etti ki,

İbni Kesir
Çokluk ile böbürlenmeniz, sizi öylesine oyaladı ki;

Abdulbaki Gölpınarlı
Oyaladı mal mülk çokluğuyla öğünmek sizleri.

Adem Uğur
Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki,

Ali Bulaç
(Mal, mülk ve servette) Çoklukla övünmek, sizi 'tutkuyla oyalayıp, kendinizden geçirdi.'

Bekir Sadak
(1-2) Cogunluk olmak iddianiz sizi o kadar mesgul etti ki, mezarlari ziyaretle oradakileri de sayacak kadar oldunuz.

Fizilal-il Kuran
Mal ve evlat çoğaltma yarışı sizi oyaladı.

Gültekin Onan
(Mal, mülk ve servetle) Çoklukla övünmek, sizi 'tutkuyla oyalayıp, kendinizden geçirdi'.

Muhammed Esed
Bir açgözlülük saplantısı içindesiniz,

Şaban Piriş
Çoklukla övünmek sizi oyaladı.

Tefhim-ul Kuran
(Mal, mülk ve servette) Çoklukla övünmek, sizi 'tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi.'

Ümit Şimşek
Çokluğunuzla övünmek sizi oyaladı:

Süleyman Ateş
Çokluk yarışı, sizi oyaladı,

Yaşar Nuri Öztürk
Aldatıp oyaladı o çokluk yarışı sizleri,

Edip Yüksel
Çoğaltma yarışı sizi alabildiğine meşgul etti;