meryem suresi 1. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98


كهيعص

Kâf, hâ, yâ, ayn, sâd.
Hasan Basri Çantay
Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Saad.

Ömer Nasuhi Bilmen
Kâf, Hâ, yâ, Ayn, Sâd.

Elmalılı Hamdi Yazır
Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.

Diyanet İşleri (eski)
Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad.

Diyanet İşleri
Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd.

Diyanet Vakfi
Kâf. Hâ. Yâ. Ayn. Sâd.

Celal Yıldırım
Kâf - Hâ - Yâ - Ayn - Sâd.

Suat Yıldırım
Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.

Ali Fikri Yavuz
Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd

İbni Kesir
Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad.

Abdulbaki Gölpınarlı
Kâf hâ yâ ayn sâd.

Adem Uğur
Kâf. Hâ. Yâ. Ayn. Sâd.

Ali Bulaç
Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.

Bekir Sadak
Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad.

Fizilal-il Kuran
Kâf, ha, ya, ayn, sad

Gültekin Onan
Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.

Muhammed Esed
Kaf-Ha-Ya-'Ayn-Sad.

Şaban Piriş
Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.

Tefhim-ul Kuran
Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.

Ümit Şimşek
Kâf hâ yâ ayn sâd.

Süleyman Ateş
Kâf hâ yâ 'ayn sâd.

Yaşar Nuri Öztürk
Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.

Edip Yüksel
K. H. Y. 'A. SS. (Kef Ha Ya 'Ayn Sad)