neml suresi 1. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93


طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ

Tâ sîn, tilke âyâtul kur’âni ve kitâbin mubîn(mubînin).


tâ sîn: tâ sîn
tilke: bu, bunlar
âyâtu: âyetler
el kur'âni: Kur'ân-ı Kerim
ve kitâbin: ve kitap
mubînin: apaçık


Hasan Basri Çantay
Taa, Sîn. Bunlar Kur'ânın, (hak ile baatılı) apaçık gösteren bir kitabın âyetleridir.

Ömer Nasuhi Bilmen
Tâ, Sin. Bu sana Kur'an'ın ve pek açıkça beyan eden bir kitabın âyetleridir.

Elmalılı Hamdi Yazır
Ta, Sin, bunlar sana Kur'anın ve mübîn bir kitabın âyetleri

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ta, Sin. Bunlar sana Kuran'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Tâ, Sîn. Bunlar sana, Kur'ân'ın ve apaçık bir kitabın âyetleridir.

Diyanet İşleri (eski)
Ta, Sin, Bunlar Kuran'ın, Kitab-ı Mübin'in ayetleridir.

Diyanet İşleri
Tâ-Sîn. Bunlar Kur’an’ın, apaçık bir kitabın âyetleridir.

Diyanet Vakfi
Tâ. Sîn. Bunlar Kur'an'ın, apaçık bir Kitab'ın âyetleridir.

Celal Yıldırım
Tâ-Sîn. Bu, Kur'ân'ın ve (hakkı, doğruyu) açıklayan kitabın âyetleridir.

Suat Yıldırım
Tâ sîn. Şunlar Kur’ân’ın ve gerçekleri açıklayan kitabın âyetleridir.

Ali Fikri Yavuz
Tâ, Sîn. Şu sûre, Kur’an’ın ve helâl ile haramı açıklayan kitabın âyetleridir.

İbni Kesir
Ta, Sin. Bunlar; Kur'an'ın ve apaçık kitabın ayetleridir

Abdulbaki Gölpınarlı
Tâ sîn, bunlardır Kur'ân'ın, gerçekle bâtılı açıklayan kitabın âyetleri.

Adem Uğur
Tâ. Sîn. Bunlar Kur'an'ın, (gerçekleri) açıklayan Kitab'ın âyetleridir.

Ali Bulaç
Ta, sin. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık olan kitabın ayetleridir.

Bekir Sadak
Ta, Sin, Bunlar Kuran'in, Kitabi mubinin ayetleridir.

Fizilal-il Kuran
Ta sin, bunlar Kur'an'ın, açık anlamlı kitabın ayetleridir.

Gültekin Onan
Ta, sin. Bunlar Kuran'ın ve apaçık olan kitabın ayetleridir.

Muhammed Esed
Ta-Sin. Bunlar Kuran'ın, özünde açık olan ve gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koyan ilahi kitabın mesajlarıdır:

Şaban Piriş
Tâ Sîn. Bunlar, Kur’an’ın va apaçık kitabın ayetleridir.

Tefhim-ul Kuran
Tâ,sîn. Bunlar, Kur'an'ın ve apaçık olan Kitabın ayetleridir.

Ümit Şimşek
Tâ sîn. Bunlar Kur'ân'ın ve apaçık bir kitabın âyetleridir.

Süleyman Ateş
Tâ sin. Şunlar Kur'ân'ın ve apaçık bir Kitabın âyetleridir.

Yaşar Nuri Öztürk
Tâ, Sîn. İşte bunlar Kur'an'ın ve açık seçik beyanda bulunan Kitap'ın ayetleridir.

Edip Yüksel
TT.S. Bu (harfler) Kuran'ın, apaçık bir kitabın mucizeleridir.