kasas suresi 1. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88


طسم

Tâ sîn mîm.
Hasan Basri Çantay
Taa, sîn, mîm.

Ömer Nasuhi Bilmen
Tâ, Sin, Mîm.

Elmalılı Hamdi Yazır
Ta, Sin, Mim.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ta, Sin, Mim.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Tâ, Sîn, Mîm.

Diyanet İşleri (eski)
Ta, Sin, Mim.

Diyanet İşleri
Tâ-Sîn-Mîm.

Diyanet Vakfi
Tâ. Sîn. Mîm.

Celal Yıldırım
Tâ-Sîn-Mîm.

Suat Yıldırım
Tâ. Sîn. Mîm

Ali Fikri Yavuz
Tâ, Sîn, Mîm.

İbni Kesir
Ta, Sin, Mim.

Abdulbaki Gölpınarlı
Tâ sîn mîm.

Adem Uğur
Tâ. Sîn. Mîm.

Ali Bulaç
Ta, Sin, Mim.

Bekir Sadak
Ta, Sin, Mim.

Fizilal-il Kuran
Ta. sin. mim.

Gültekin Onan
Ta, Sin, Mim.

Muhammed Esed
Ta-Sin-Mim.

Şaban Piriş
Ta Sin Mim.

Tefhim-ul Kuran
Tâ, Sîn, Mîm.

Ümit Şimşek
Tâ sîn mîm.

Süleyman Ateş
Tâ sin mim.

Yaşar Nuri Öztürk
Tâ, Sîn, Mîm.

Edip Yüksel
TT. S. M.