sura suresi 1. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53


حم

Hâ mim.
Hasan Basri Çantay
Haa, Mîm.

Ömer Nasuhi Bilmen
Hâ, Mîm.

Elmalılı Hamdi Yazır
Hâ, mîm

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
(1-2) Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
(1-2) Hâ, mîm, ayn, sîn, kaf.

Diyanet İşleri (eski)
Ha, Mim.

Diyanet İşleri
Hâ Mîm.

Diyanet Vakfi
(1-2) Hâ. Mîm. Ayn. Sîn. Kaf.

Celal Yıldırım
(1-2) Hâ - Mîm / Ayn - Sîn - Kaf.

Suat Yıldırım
(1-2) Hâ, Mîm. Ayn, Sîn, Kâf.

Ali Fikri Yavuz
Hâ, Mîm.

İbni Kesir
Ha, Mim.

Abdulbaki Gölpınarlı
Hâ mîm.

Adem Uğur
Hâ. Mîm.

Ali Bulaç
Ha, Mim.

Bekir Sadak
Ha, Mim.

Fizilal-il Kuran
Ha, Mim.

Gültekin Onan
Ha, Mim.

Muhammed Esed
Ha-Mim.

Şaban Piriş
Hâ mîm.

Tefhim-ul Kuran
Hâ, Mîm.

Ümit Şimşek
Hâ mîm.

Süleyman Ateş
Hâ mim

Yaşar Nuri Öztürk
Ha, Mîm.

Edip Yüksel
HH. M.