muhammed suresi 1. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38


الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ

Ellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi edalle a’mâlehum.


ellezîne: onlar
keferû: inkâr ettiler
ve saddû: ve alıkoydular, men ettiler
an sebîlillâhi (sebîli allâhi): Allah'ın yolundan
edalle: boşa çıkardı
a'mâle-hum: onların amelleri


Hasan Basri Çantay
Küfredib de Allahın yolundan yüz çevirenlerin amellerini (Allah) boşa çıkarmışdır.

Ömer Nasuhi Bilmen
O kimseler ki, kâfir oldular ve Allah'ın yolundan men'e çalıştılar (Allah) onların amellerini iptâl etmiştir.

Elmalılı Hamdi Yazır
Onlar ki küfretmekte ve Allah yolundan yüz çevirmektedirler, Allah amellerini boşa gidermektedir

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Onlar ki, inkar etmekte ve Allah yolundan yüz çevirmektedirler; Allah, onların yaptıklarını boşa çıkarmaktadır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah boşa çıkarır.

Diyanet İşleri (eski)
Allah, inkar edenlerin ve kendi yolundan alıkoyanların işlerini boşa çıkarır.

Diyanet İşleri
İnkâr edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar var ya; işte, Allah onların bütün amellerini boşa çıkarmıştır.

Diyanet Vakfi
İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarmıştır.

Celal Yıldırım
Onlar ki inkâra saptılar ve Allah yolundan çevirip alıkoydular, Allah onların işlerini boşa çıkarır.

Suat Yıldırım
İnkâr edip insanları Allah’ın yolundan engelleyenlerin bütün yaptıklarını Allah boşa çıkaracaktır.

Ali Fikri Yavuz
Kâfir olanların ve Allah yolundan dönenlerin bütün amellerini, Allah boşa çıkarmıştır.

İbni Kesir
Küfredip de Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah, boşa çıkarır.

Abdulbaki Gölpınarlı
Kâfir olanların ve halkı, Allah yolundan çıkaranların, hayır sanarak yaptıklarını boşa çıkarmaktadır.

Adem Uğur
İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarmıştır.

Ali Bulaç
Onlar ki inkâr ettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, (işte Allah da) onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır.

Bekir Sadak
Allah, inkar edenlerin ve kendi yolundan alikoyanlarin islerini bosa cikarir.

Fizilal-il Kuran
Allah, inkar edip kendisinin yoluna engel olanların işlerini boşa çıkarmıştır.

Gültekin Onan
Onlar ki küfrettiler ve Tanrı'nın yolundan alıkoydular, (işte Tanrı da) onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır.

Muhammed Esed
Hakikati inkara şartlanmış olan ve (başkalarını) Allah yolundan alıkoymaya kalkışanlar; Allah, işte onların bütün (güzel ve iyi) işlerini değersiz kılacaktır.

Şaban Piriş
İnkar edenler ve Allah’ın yolundan saptıranların çalışmalarını Allah boşa çıkardı.

Tefhim-ul Kuran
Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, (işte Allah da) onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır.

Ümit Şimşek
İnkâr eden ve halkı Allah yolundan alıkoyanların yaptıklarını Allah boşa çıkarmıştır.

Süleyman Ateş
Allâh, inkâr edip kendisinin yoluna engel olanların işlerini boşa çıkarmıştır.

Yaşar Nuri Öztürk
Küfre saplanıp Allah'ın yolundan alıkoyanların yapıp ettiklerini O, boşa çıkarmıştır.

Edip Yüksel
İnkar edip ALLAH'ın yolundan ayrılanların tüm işlerini O boşa çıkarır.