hadid suresi 1. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29


سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti vel ard(ardı), ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).


sebbeha: tesbih etti
li allâhi: Allah'ı
: şey
fî es semâvâti: semalarda, göklerde
ve el ardı: ve arz, yer
ve: ve
huve: o
el azîzu: azîz, üstün ve güçlü
el hakîmu: hakîm olan, hüküm ve hikmet sahibi


Hasan Basri Çantay
Göklerde ve yerde ne varsa Allâhı tesbîh (ve tenzîh) etmekdedir. O, (mülkünde) gaalib-i mutfak, (sun'unda) saahib-i hikmetdir.

Ömer Nasuhi Bilmen
Göklerde ve yerde ne var ise Allah için tesbih etmektedır. Ve O, azîzdir, hakîmdir.

Elmalılı Hamdi Yazır
Tesbih etmekte Allahı Göklerde ve yerdeki, o öyle azîz, öyle hakîmdir

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Göklerde ve yerde bulunan herşey Allah'ı tesbih etmektedir. O öyle güçlüdür, öyle hikmet sahibidir

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet İşleri (eski)
Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih ederler. O güçlüdür, Hakim'dir.

Diyanet İşleri
Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih etmektedir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet Vakfi
Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, azîzdir, hakîmdir.

Celal Yıldırım
Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbîh ve tenzîh eder. O, çok üstün, çok güçlüdür, hikmet sahibidir.

Suat Yıldırım
Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ı tenzih ve tesbih eder. O azîz ve hakîmdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

Ali Fikri Yavuz
Göklerde ve yerde ne varsa, hep Allah’ı tesbhih etmektedir. O, Azîz’dir= her şeye gâlibdir, Hakîm’dir= işinde hikmet sahibidir.

İbni Kesir
Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etmektedirler. Ve O; Aziz'dir, Hakim'dir.

Abdulbaki Gölpınarlı
Tenzîh eder Allah'ı ne varsa göklerde ve yeryüzünde ve odur üstün, hüküm ve hikmet sâhibi.

Adem Uğur
Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, azîzdir, hakîmdir.

Ali Bulaç
Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlü (aziz) olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Bekir Sadak
Goklerde ve yerde olanlar Allah'i tesbih ederler. O gucludur, Hakim'dir.

Fizilal-il Kuran
Göklerdeki ve yerdeki tüm varlıklar Allah'ı noksanlıklardan tenzih ederler. O üstün iradelidir ve her işi yerinde yapar.

Gültekin Onan
Göklerde ve yerde olanların tümü Tanrı'yı tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlü (aziz) olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Muhammed Esed
Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir; çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi!

Şaban Piriş
Göklerde ve yerde olanlar Allah’ı tesbih ederler. O, azizdir, hakimdir.

Tefhim-ul Kuran
Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlü (aziz) olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ümit Şimşek
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Onun kudreti herşeye üstündür, hikmeti herşeyi kuşatır.

Süleyman Ateş
Göklerde ve yerde bulunan her şey Allâh'ı tesbih etmiştir. O, azizdir, hakimdir.

Yaşar Nuri Öztürk
Göklerde ve yerdeki her şey Allah'ı tespih etmektedir. Azîz'dir O, Hakîm'dir.

Edip Yüksel
Göklerde ve yerde ne varsa ALLAH'ı yüceltir. O Üstündür, Bilgedir.