mulk suresi 1. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30


تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Tebârekellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).


tebâreke: mübarek, çok yüce, mukaddes, bereket ve hayır sahibi
ellezî: o ki, o
bi yedi-hi: onun elinde, kudretinde
el mulku: mülk, idare
ve huve: ve o
alâ kulli şey'in: herşeye
kadîrun: kaadir, gücü yeten


Hasan Basri Çantay
(Bütün) mülk (-ü tasarruf, ilâhî kudretinin) elinde bulunan (Allah) ın şanı ne yücedir! O, her şey'e hakkıyle kaadirdir.

Ömer Nasuhi Bilmen
Bütün mülk elinde yed-i kudretinde (olan) Allah Teâlâ pek yücedir. Ve o her şey üzerine hakkıyla kâdirdir.

Elmalılı Hamdi Yazır
Ne yücedir o ki mülk onun elinde ve o her şey'e kadîrdir

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ne yücedir O ki, mülk O'nun elindedir ve O, herşeye gücü yetendir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.

Diyanet İşleri (eski)
Hükümranlık elinde olan Allah yücedir ve O herşeye Kadir'dir.

Diyanet İşleri
Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Diyanet Vakfi
Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.

Celal Yıldırım
Mülk ü saltanatın tasarrufunu elinde tutan (Allah) çok yüce, çok mübarektir. O'nun kudreti her şeye yeter.

Suat Yıldırım
Hakimiyet elinde bulunan o yüce Allah mukaddestir, hayrı ve bereketi sınırsızdır ve O her şeye kadirdir.

Ali Fikri Yavuz
Bütün mülk ve saltanat, kudret elinde olan Allah, her türlü noksanlıktan tenezzüh edib yücelmiştir. O, her şeye kadîr’dir.

İbni Kesir
Şanı yücedir, bütün mülk elinde olanın. Ve O; her şeye kadirdir.

Abdulbaki Gölpınarlı
Saltanat, tasarruf ve tedbîr, elinde olan mâbûdun şanı yücedir, münezzehtir ve onun her şeye gücü yeter.

Adem Uğur
Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.

Ali Bulaç
Mülk elinde bulunan (Allah) ne yücedir. O, her şeye güç yetirendir.

Bekir Sadak
Hukumranlik elinde olan Allah yucedir ve O herseye Kadir'dir.

Fizilal-il Kuran
Sınırsız hükümdarlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.

Gültekin Onan
Mülk elinde bulunan (Tanrı) ne yücedir. O, her şeye güç yetirendir.

Muhammed Esed
Hükümranlığın sahibi olan Allah kutludur, yücedir; O her dilediğini yapmaya kadirdir.

Şaban Piriş
Hakimiyeti elinde bulunduran ne yücedir. Onun her şeye gücü yeter!

Tefhim-ul Kuran
En yüce ve mübarek olan O'dur ki kâinatın saltanatı elindedir. O her şeye kadirdir.

Ümit Şimşek
Şânı ne yücedir Onun ki herşeyin egemenliği elindedir. Onun herşeye gücü yeter.

Süleyman Ateş
Mülk (mutlak hükümranlık ve yönetim), elinde bulunan yüce Allâh, kutludur. O'nun herşeye gücü yeter.

Yaşar Nuri Öztürk
Mülk ve yönetim elinde bulunan o Allah ne yücedir! O, her şeye Kadîr'dir.

Edip Yüksel
Yönetimi elinde bulunduran çok yücedir. O herşeye Kadirdir.