tevbe suresi 1. Ayet

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 97 . 98 . 99 . 100 . 101 . 102 . 103 . 104 . 105 . 106 . 107 . 108 . 109 . 110 . 111 . 112 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 119 . 120 . 121 . 122 . 123 . 124 . 125 . 126 . 127 . 128 . 129


بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ

Berâetun minallâhi ve resûlihî ilellezîne âhedtum minel muşrikîn (muşrikîne).


berâetun: bir beraattir, bir uyarı, bir ihtar (saldırmazlığın sona ermesi)
min allâhi: Allah'tan
ve resûli-hî: ve onun resûlü
ilellezîne (ilâ ellezîne): o kimselere
âhedtum: ahdleştiğiniz, ahd aldığınız
min el muşrikîne: müşriklerden


Hasan Basri Çantay
Müşriklerin içinden (kendileriyle) muaahede etdiklerinize Allahdan ve Resulünden bir ültümatomdur (bu)!

Ömer Nasuhi Bilmen
Bu, bir ayrılık ihtarıdır! Allah Teâlâ ile Resûlü tarafından kendileriyle muâhede yapmış olduğunuz müşriklere.

Elmalılı Hamdi Yazır
Bir ültimatum; Allah ve Resûlünden, muahede ettiğiniz müşriklere:

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bu, Allah ve Peygamberinden, antlaşma yaptığınız müşriklere bir ültimatomdur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
Allah'dan ve Resulü'nden bir ültimatomdur bu, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere:

Diyanet İşleri (eski)
(1-2) Allah'tan ve Peygamberinden, kendileriyle andlaşma yaptığınız müşriklere ihtardır: Yeryüzünde dört ay daha dolaşabilirsiniz. Allah'ı aciz bırakamayacağınızı, Allah'ın inkarcıları rezil edeceğini bilin.

Diyanet İşleri
Allah ve Resûlünden, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere kesin bir uyarıdır:

Diyanet Vakfi
Allah ve Resûlünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar!

Celal Yıldırım
Allah'tan ve Peygamberinden kendileriyle anlaşma yaptığınız müşrik (Allah'a ortak koşan inkârcı)lere son ve kesin, dönülmez uyandır!

Suat Yıldırım
Allah ve Resulünden, kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklere son ihtar!

Ali Fikri Yavuz
Bu, Allah’dan ve Rasûlünden, kendileriyle andlaşma yaptığınız (ve bu andlaşmayı bozmuş bulunan) müşriklere, kesin olarak münasebetlerin kesiliş bildirisidir:

İbni Kesir
Müşriklerden muahede yaptıklarınıza; Allah ve Rasulünden bir ihtardır:

Abdulbaki Gölpınarlı
Allah ve Resûlü, kendileriyle ahitleştiğiniz müşriklerden berîdir.

Adem Uğur
Allah ve Resûlünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar!

Ali Bulaç
(Bu,) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Allah'tan ve Resûlü'nden kesin bir uyarıdır.

Bekir Sadak
(1-2) Allah'tan ve peygamberinden, kendileriyle andlasma yaptiginiz musriklere ihtardir: Yeryuzunde dort ay daha dolasabilirsiniz. Allah'i aciz birakamiyacaginizi, Allah'in inkarcilari rezil edecegini bilin.

Fizilal-il Kuran
Kendileri ile aranızda antlaşma bulunan müşriklere Allah ve Peygamber'i tarafından yöneltilen bir ilişki kesme ihtarıdır bu.

Gültekin Onan
(Bu) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Tanrı'dan ve Resülü'nden kesin bir uyarıdır.

Muhammed Esed
Allahtan ve Onun Elçisinden, kendileriyle adlaşma yapmış bulunduğunuz, Allahtan başkasına ilahlık yakıştıran kimselere bir beraet, bir yükümsüzlük bildirisidir bu.

Şaban Piriş
Allah’tan ve peygamberinden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere uyarıdır.

Tefhim-ul Kuran
(Bu,) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Allah'tan ve Resulünden kesin bir uyarıdır.

Ümit Şimşek
Müşriklerden antlaşma yaptığınız kimselere Allah ve Resulünden ihtar:

Süleyman Ateş
Allâh ve Elçisinden, andlaşma yaptığınız müşriklere ihtârdır.

Yaşar Nuri Öztürk
Allah ve resulünden, kendileriyle antlaşma yapmış bulunduğunuz müşriklere bir ültimatomdur bu;

Edip Yüksel
Bu, ALLAH ve elçisinden, kendileriyle anlaşma yapmış bulunduğunuz putperestlere bir ültimatomdur: