Kuran | Sureler | Konular | İletişim

Kur'an-ı Kerim Öğrenmek ve Öğretmek

Kur’an okumasını öğrenmek ve öğretmek bütün müslümanların vazifesidir. Peygamber Efendimiz “Kalbinde Kur’andan en küçük bir şey bulunmayan kimse harap bir ev gibidir.” buyuruyor.

Her müslümana namazı sahih olacak kadar Kur’an-ı Kerimden ezberlemesi farz-ı ayndır. Diğer kısımlarını ezberlemek ise farz-ı kifayedir.

Çocuğuna Kur’an-ı Kerim öğretmek veya öğreten bir hocaya, bir müesseseye göndermek müslüman her anne babanın vazifesidir. Anne babalar evlatlarının bu altın çağını iyi değerlendirmelidirler. Bilhassa içerisinde bulunduğumuz tatil günleri onlar için bir fırsattır. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde “Kur'an öğrenen ve öğreten en hayırlınızdır”(Buhari) buyuruyor.

Her anne baba hayırlı bir evlat yetiştirmek ve onlara hayırlı anne baba olmak ister. O halde veliler Rasülullah (s.a.v.) in bu hadis-i şerifini dikkate almalıdırlar. Kur’an-ı Kerim okumayı bilmeyen anne babalar için de bu günler bir fırsattır. Çocuklarıyla beraber öğrenmek her iki tarafın da öğrenmesini kolaylaştıracaktır.

Günümüzde Kur’an okumayı öğreten müesseseler her yerde mevcuttur. Bu Cenab-ı Hakk’ın kullarına bir nimetidir. Bunu değerlendirerek bu nimete şükretmek hepimizin vazifesidir. Aksi takdirde mes’ul oluruz.

Anne babalar Kur'an öğrenen çocuklarına ilgi göstermeli, onları öğrenmeye daha istekli hale getirmelidirler.


MollaCami.Com