Kuran | Sureler | Konular | İletişim

Meşhurların Kuran-ı Kerim Hakkındaki Sözleri

* Yüce ALLAH, Kur'âna uyan milletleri yükseltir.Uymayanları alçaltır.
Hz. Ömer (R.A.)

* Tefekkürsüz Kur'an okumada hayır yoktur.
Hz. Ali (R.A.)

* Kur'an-ı Kerim, ışıkları her köşeye saçılıp yayılan bir güneştir.
İmâmı Gazalî (K.S.)

* Kalbin şifası Kur'an okumaktır.
Hz. Ali (R.A.)

* Cemâlin safhasın açma rakîbe, Önünde kâfirin Kur'an yakışmaz.
Ahmed Paşa

* Kur'an-ı okuyan kimse için ecir vardır. Onu dinleyenin ecri iki kattır.
Halil b. Ma'dan

* Beşerin derdine derman olur ancak Kur'an, Onsuz artık canavardan da beterdir insan.
A. Ulvi KURUCU

* Kur'an insan nevine son bir haberdir.
Muhammed İKBAL

* Hattatlar yazdılar Kur'an, hayran olur her okuyan, Kıyamete kadar duran, Kitabımdır benim Kur'an.
Demir Hafız Mehmed

* Kur'an sıhhatli kalpler için gıdâ; hasta kalpler şifâ dolu bir hakikât ve hayat eczânesidir.
A.Şeref GÜZELYAZICI

* Boş zamanlarında daima Kur'an oku, çünkü insanlığa ilk defa oku diyen, O' dur.
Ali TÜRKMEN

* İnsan için Kur'andan daha ulvî bir mîzan yoktur.
A.Şeref GÜZELYAZICI

* Kur'an-ı Kerim güneş gibidir, Hadisler aya benzer. Hikmetli sözler yıldızları andırır. Ay da yıldızlar da ışığını güneşten alırlar.
Muzaffer COŞKUN

* Cihan, sessiz bir Kur'an, Kur'an da sessiz bir Cihândır.
A.Şeref GÜZELYAZICI

* Hz.Muhammed çağının güneşi Kur'andır. Müslümanların hayatını her sabah o başlatır. O ALLAH'ın ezeli bir edebiyâtıdır.
KNEMATIRUL


* Ben Kur'an-ı her yönden inceledim. Her kelimesinde büyük bir hikmet gördüm.
Otto Von BISMACK

* Kur'an dan başka bütün kanunlar; değil bir topluluğun, bir ev halkının saâdetini bile temin edecek mâhiyetten uzaktır.
Otto Von BISMACK

* Çağımızda Kur'ansız yaşamak; kör, sağır, dilsiz ve şuursuz yaşamaktır.
KNEMATIRUL

* Kur'anın ALLAH kelâmı olduğunu inkâr etmek, mevcut ilimlerin batıl olduğunu ileri sürmek kadar gülünçtür.
Otto Von BISMACK

* İslamiyetin istinatgâhı Kur'andır. Ve Kur'an müslümanın berâtı ve necâtıdır.
M. X. MOREYL

Zaman ihtiyarlandıkça, Kur'an gençleşiyor; rumuzu (sırlı hakikatleri) tavazzuh ediyor (ortaya çıkıyor).
Said Nursî


MollaCami.Com