Kuran | Sureler | Konular | İletişim

Kur'ân mealiyle hatim yapılır mı?

"Hatim" bir şeyi sona erdirmek, baştan alıp sonuna kadar getirmek anlamlarına geliyor. Yazılı bir metnin sonunu mühürlemeye de "hatim" denir. Buna göre, Kur'ân-ı Kerim hatmi, Kur'ân'ın aslının, metninin, lafzının, yani Arapça şeklinin başından sonuna kadar okunması demektir.

Kur'ân-ı Kerim'i ilk olarak hatmeden Peygamber Efendimiz'dir. Peygamberimizden beri gelen bu âdet, 15 yüzyıldır günümüze kadar güzel bir şekilde uygulanıyor. Bu arada Kur'ân okumasını bilmeyenler okuyanı dinleyerek de hatim sevabı alabilirler.

Çünkü her Ramazan ayı geldiğinde o zamana kadar inen bütün sureleri Peygamberimiz okuyor, Hz. Cebrail de dinliyordu, Sırasıyla Hz. Cebrail okurken de Peygamberimiz dinliyordu. Bunun için Kur'ân'ı okumak da ibadettir, dinlemek de...

Mealini ve tefsirini okumak da Kur'ân ilmiyle meşgul olmaktır, bu yönüyle ibadet sayılır ve sevaplı bir iştir. Fakat bu bir hatim sayılmaz.

Çünkü meal ve açıklama insan sözüdür, Allah kelamı değildir. Kur'ân okumasını bilmeyenler, Kur'ân'ı dinleyerek hatim sevabını alabilirler. Fakat sırf mealini okumakla hatim yapmış olmazlar. Kur'ân ilmiyle meşgul oldukları için onun sevabını ayrıca alabilirler.

Bu arada, "Ben Kur'ân okumasını bilmiyorum, mealini okumama da gerek yok" gibi yanlış bir düşünceye de kapılmamak lazım. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'ân'ı, okuyup anlamak için indirmiştir. Bunun için lafzını ve metinini okuyanlar sevap almış olsalar da, Kur'ân ilminden mahrum kalırlar. Bu açıdan hem hatim yapmak, hem de mealini ve Türkçe açıklamasını okumak en güzelidir.

Kasten oruç bozmanın cezası nedir? Kasten orucunu bozan kişiye kefaret mi gerekir, kaza mı gerekir? Hiçbir mazeret yokken bile bile tutmak için başlanan Ramazan orucunu bozmak Allah'ın emrine aykırı bir harekettir ve büyük bir günahtır.

Çünkü niyet edilerek başlanan bir ibadet iptal edilmiş oluyor. Her şeyden önce bu şekilde işlenen bir günahtan dolayı pişmanlık duymalı, tövbe istiğfar etmeli, Allah'tan af dilemelidir. Ramazan'dan sonra da ilk fırsatta kefaret orucu tutmalıdır.

Kefaret orucu iki Hicri aydır. Hicri ayın ilk gününden başlanır ve hiçbir gün ara vermeden iki ay tutulur. Bu aylar 29 da çekse, 30 da çekse fark etmez. Bir gün de kazası tutulur. 2 ay 1 gün yapar. Fakat ayın ilk gününde değil de, herhangi bir gününde tutulmaya başlanırsa art arda 60 gün, bir de kaza orucu tutularak toplam 61 gün olur.

Sıcak günde oruç tutuyorum

Emevi valilerinden ve zulmüyle meşhur olan Haccac ve adamları Mekke ile Medine arasında yol alırken bir su başında mola verdiler.

Sofra kuruldu. Haccac, "Etrafa bakın, fakir birisi varsa getirin, beraber yiyelim" dedi. Hizmetçiler yakınlarda üstünde eski bir hırka olan birini gördüler. Uyandırdılar,

- Seni Haccac çağırıyor" dedi≠ler ve adamı getirdiler. Haccac:

-Gel beraber yemek yiyelim dedi.

Adam "yemem" diyerek Haccac'ın teklifini reddetti. Aldığı cevaba şaşıran Haccac sebebini sorunca:

-Beni senin sofrandan daha iyi bir yere çağırdılar.

-Nereye çağırdılar? deyince, adam:

-Allah'ın misafirliğine çağırdılar. Ben oruç tutuyorum.

Haccac:

- Böyle sıcak günde oruç mu tutuyorsun?

-Evet, bu sıcak günde oruç tutuyorum ki, kıyamet gününün dehşetli sıcağından kurtulayım.

Mehmet PAKSU


MollaCami.Com